Verplichte decenale verzekering in de bouwsector: Vanbreda kiest voor geïntegreerde aanpak

De wet op de verplichte decenale bouw voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw treedt in juli 2018 in werking. Vanaf dan moeten alle partijen die impact hebben op de stabiliteit van een gebouw bestemd voor bewoning, verplicht een decenale verzekering afsluiten.

Verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits brengt een geïntegreerde 10-jarige aansprakelijkheidspolis op de markt waarin alle betrokken actoren uit de bouwsector kunnen worden beschermd.

Verplichte decenale verzekering in de bouwsector: Vanbreda kiest voor geïntegreerde aanpak

De nieuwe Wet Peeters maakt het vanaf 1 juli 2018 verplicht voor alle aannemers, architecten en andere bouwactoren (zoals studiebureaus) om bij het bouwen of verbouwen van een gebouw bestemd voor bewoning een decenale verzekering af te sluiten. De verplichte verzekering dekt de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemers, architecten en andere bouwactoren na aanvaarding van de werken voor gebreken die de stabiliteit of waterdichtheid van het gebouw of van een belangrijk onderdeel ervan aantasten of kunnen aantasten.

De verzekeringsverplichting voor de aansprakelijkheid van de aannemer geldt voor werken waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning zal worden afgeleverd na 1 juli 2018.

40.000 bouwvergunningen per jaar

Eli Hemelaer, adjunct-directeur bij Vanbreda Risks & Benefits: “De impact van de nieuwe wetgeving kan moeilijk overschat worden. Jaarlijks worden er in België 40.000 bouwvergunningen afgeleverd. Een groot deel van de dienstverleners in de bouw heeft rechtstreeks of onrechtstreeks impact op de stabiliteit van het gebouw. Met andere woorden: deze partijen moeten vanaf 1 juli 2018 allemaal een verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, en dat voor elk woningbouwproject waaraan zij werken.”

Nieuw: alle partijen beschermd in één polis 10-jarige aansprakelijkheid

Het afsluiten van deze nieuwe verplichte verzekering voor de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer betekent voor de verzekeringssector een uitdaging. Enerzijds moet de juiste verzekeringsoplossing gevonden worden, anderzijds moet ook de uitreiking van de nodige verplichte attesten (lees hierover meer in dit artikel) in goede banen geleid worden.

Eli Hemelaer: “We merken bij veel verzekeraars zenuwachtigheid wat betreft deze nieuwe verplichte decenale verzekering. Toch hebben we nu al een nieuwe verzekeringsoplossing gemaakt waarin alle partijen die zich verplicht moeten verzekeren kunnen worden opgenomen. In de praktijk kan best de hoofdaannemer de 10-jarige aansprakelijkheidspolis afsluiten waarin alle partijen die raken aan de stabiliteit mee verzekerd zullen zijn.”

Aannemers en promotoren kunnen nu al prijs incalculeren

Deze oplossing biedt vele voordelen tegenover het afsluiten van een eigen 10-jarige aansprakelijkheidspolis per bouwactor. Onder meer dat deze geïntegreerde manier van werken een positief effect heeft op de kostprijs van de verplichte verzekering én dat er bij een schadegeval minder discussie zal zijn over welke decenale verzekering de aansprakelijkheid zal dekken. Daarnaast kan er voor voor het uitreiken van de verplichte attesten een gestructureerd proces worden uitgewerkt.

Eli Hemelaer: “Deze verzekeringsoplossing hebben we nu al uitgewerkt om de promotoren en aannemers de mogelijkheid te geven om vandaag al de prijs van dergelijke verzekering te kunnen incalculeren bij grote projecten waarvoor de bouwvergunning pas na 1 juli 2018 zal worden afgeleverd.”

De kostprijs van de decenale verzekering wordt geschat op 0,6% van de bouwwaarde. Met deze innovatieve verzekeringsoplossing biedt Vanbreda Risk & Benefits een duidelijk antwoord op de uitdaging die de verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering betekent voor de bouwsector.

Eli Hemelaer