Transportsector: “Verzekeraars eisen inspanningen op vlak van preventie”

Het aantal schadegevallen in de transportsector blijft hoog, terwijl de kosten van de reparaties toenemen. Hierdoor eisen steeds meer transportverzekeraars dat hun klanten inspanningen leveren op het vlak van preventie. Onze transportexpert Christophe Klockaerts legt uit welke belangrijke maatregelen transportbedrijven kunnen nemen om het aantal ongevallen tot een minimum te herleiden.

Transportsector: “Verzekeraars eisen inspanningen op vlak van preventie”

De hoge schadelast in combinatie met de dure herstellingen maken dat de premies van de vlootpolissen bij heel wat gespecialiseerde verzekeraars onder druk komen te staan. “De sector van transport en logistiek blijft erg risicogevoelig”, zegt Christophe Klockaerts, transportexpert en Deputy Director bij Vanbreda Risk & Benefits. “Een schade is snel gebeurd. Als het aantal schadegevallen niet onder controle kan worden gebracht, zien transportverzekeraars zich steeds vaker genoodzaakt om de vlootpremies te verhogen.”

Het voorkomen van ongevallen wordt daardoor nog belangrijker voor transportbedrijven, aldus Christophe Klockaerts. De schadelast laten dalen is volgens hem de enige manier om een scherpe premie te behouden. “Preventie is daarbij het codewoord. Sommige verzekeraars helpen hun klanten hierbij, andere eisen dat de klanten zelf de nodige inspanningen doen. Het is vandaag ook niet uitzonderlijk dat een verzekeraar aan een transportfirma vraagt om een uitgewerkt preventieplan voor te leggen of om aan te tonen dat zijn chauffeurs voldoende opleiding hebben gevolgd.”

Analyse op basis van schaderesultaten

Vanbreda Risk & Benefits staat transportbedrijven graag bij om hun ongevallenstatistiek naar beneden te krijgen of om de juiste preventiemaatregelen te selecteren. Christophe Klockaerts legt uit hoe dat in de praktijk gebeurt:

“We beginnen met een grondige analyse van de schaderesultaten. Dit is de basis van elk preventieplan. Als bijvoorbeeld blijkt dat er bij een transportbedrijf bijna uitsluitend schades ontstaan tijdens het uitvoeren van manoeuvres, heeft het geen zin om preventiemaatregelen te introduceren die uitsluitend bedoeld zijn om het aantal kopstaartaanrijdingen terug te dringen. Zodra we inzichtelijk hebben gemaakt op welk type schade we moeten werken, brengen we de transportbedrijven in contact met de juiste experts. Daar stopt onze service echter niet. Nadien gaan we heel nauwgezet de resultaten monitoren zodat we kunnen aantonen dat deze maatregelen wel degelijk werken. Dit is voor de verzekeraar heel belangrijk, maar ook voor de klant, want die houdt door deze preventie-inspanningen zijn verzekeringspremie onder controle.”

Vier concrete preventietips voor transportbedrijven

Zodra transportbedrijven een duidelijke kijk hebben op hun schadestatistiek, kunnen ze volgens Christophe Klockaerts zelf al enkele zaken ondernemen. Hij geeft vier concrete tips:

  • Maak het schadeprobleem tastbaar. Organiseer een kick-off meeting voor uw medewerkers. Maak daarop duidelijk wat je als bedrijf precies verstaat onder een schade, welke schades het vaakst voorkomen en hoeveel deze kosten aan uw onderneming. Een goede bewustwording rond het probleem van schade zorgt ervoor dat de preventiemaatregelen in de juiste voedingsbodem vallen.
  • Maak nuttig gebruik van Code 95-opleidingen. Elk transportbedrijf moet aan zijn chauffeurs 35 uren Code 95-opleiding geven gedurende de eerste vijf dienstjaar. Koppel deze opleidingen aan uw preventieplan, zodat deze wettelijk verplichte opleidingen daadwerkelijk leiden tot een veiligere organisatie.
  • Maak collega’s verantwoordelijk voor de veiligheid. Sommige transportbedrijven werken vandaag al met een systeem van mentors. Dit zijn ervaren chauffeurs die een peterschapsrol opnemen ten aanzien van hun minder ervaren collega’s. Ze delen hun kennis op het vlak van veiligheid, ze staan klaar met raad en ze bieden een luisterend oor bij vragen of problemen.
  • Maak gebruik van de inzichten uit de boordcomputer. Sommige bedrijven maken nog onvoldoende gebruik van de inzichten die de boordcomputers kunnen bieden. Deze bevatten een schat aan informatie over het rijgedrag van de chauffeurs. Blijkt uit analyse dat sommige medewerkers een risicovollere rijstijl hebben dan andere? Dan kan bij hen het risico sterk verminderd worden via bewustwording en via de juiste opleidingen.
Christophe Klockaerts

Wij zijn er voor u.

Wenst u meer informatie over hoe u via de juiste preventiemaatregelen een stijging van uw vlootpremie kunt voorkomen? Contacteer Christophe Klockaerts op +32 3 217 55 45 of via e-mail: Christophe.klockaerts@vanbreda.be.