Logistieke sector: tendens naar warehousing leidt tot nieuwe risico’s

We stellen in de sector van transport en logistiek een verschuiving vast van traditionele transportactiviteiten naar nieuwe logistieke activiteiten zoals warehousing. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee. “Investeren in preventie en een gedegen risicomanagement zijn daarom essentieel”, zegt collega Isabel De Wolf. Zij volgt de mentaliteitswijziging in de sector op de voet.

Logistieke sector: tendens naar warehousing leidt tot nieuwe risico’s

Heel wat traditionele transportbedrijven leggen zich vandaag toe op warehousing-activiteiten. Met grote logistieke spelers in portefeuille heeft Isabel De Wolf, account manager Transport & Logistics bij Vanbreda, een goed zicht op de activiteiten en de risico’s in deze sector.

“De schades waar logistieke spelers dagelijks mee te maken hebben, zijn hoofdzakelijk manipulatie van goederen, manco’s (= goederen die verloren gaan tijdens transport), inventarisverschillen of verkeerde etikettering. De meeste schades zijn het gevolg van een menselijke handeling. Een medewerker die een pallet met dure goederen doorprikt met een heftruck of een rij logistieke rekken die omvalt door een aanrijding zijn klassieke voorbeelden van manipulatieschades.”

Bedrijven worden volgens Isabel De Wolf bovendien soms geconfronteerd met niet-verzekerde schades. “Het gaat in deze gevallen om goederen die zijn opgeslagen maar waarrond geen contractuele afspraken zijn gemaakt tussen de bewaarder (= het logistieke bedrijf) en het bedrijf dat de goederen in bewaring geeft. Bijgevolg is het logistieke bedrijf volledig aansprakelijk voor de opgeslagen goederen, wat verregaande financiële gevolgen kan hebben in geval van een schade.”

Strenge contracten, grote verantwoordelijkheden

Logistieke bedrijven krijgen vaak strenge contracten voorgeschoteld van hun cliënten voor de opslag van de goederen. “De verantwoordelijkheid die het logistieke bedrijf daarbij wordt opgelegd, kan per contract verschillen en gaat soms erg ver”, zegt Isabel De Wolf. “Om de aansprakelijkheid van het logistieke bedrijf af te dekken, vraagt Vanbreda Risk & Benefits de contracten op en zorgen we ervoor dat de specifieke clausules mee opgenomen worden in de verzekeringspolis. De verzekeraar is te allen tijde op de hoogte van de risico’s die hij verzekert, zodat hij deze volledig kan afdekken. Het logistieke bedrijf plukt de vruchten (van zijn inspanningen) door de vereenvoudiging van de afhandeling van de logistieke schades.”

Logistieke sector springt mee op de kar van preventie

Een schadegeval schommelt al gauw tussen een paar duizend euro’s en honderdduizenden euro’s. “Inspanningen op het vlak van preventie worden door de verzekeringsmarkt daarom bijzonder goed onthaald. Sterker nog: ze worden toegejuicht”, weet Isabel De Wolf.

“De voorbije jaren is in de logistieke sector al een duidelijke professionalisering merkbaar. Bedrijven zijn beter georganiseerd en zetten meer in op preventie. Wat zij beogen? Het aantal schadegevallen beperken om zo hun verzekeringspremie beter onder controle te houden. Er wordt onder meer geïnvesteerd in de ontwikkeling van een preventiebeleid en meer aandacht besteed aan de opleiding van het personeel. De inrichting van het warehouse onder handen nemen loont ook: verkeerslichten, spiegels en wegmarkeringen dragen bij tot een zo veilig mogelijke werkplaats.”

Wat kan Vanbreda voor u betekenen?

Als makelaar willen we mee onze stempel drukken op het preventiebeleid van onze cliënten. We brengen de verschillende types schades van een cliënt in kaart, bespreken optimalisaties met deze cliënt die op zijn beurt de schades bespreekbaar maakt met zijn personeel.

Door bewustwording te creëren binnen de hele organisatie kan er als één team gewerkt worden aan een preventiebeleid op maat. We stimuleren onze cliënten daarbij om opleidingen te organiseren om hun specifieke schadepatroon te doorbreken en voldoende tijd te maken voor opleiding van nieuwe magazijniers.

Isabel De Wolf

Wij zijn er voor u.

Bent u geïnteresseerd in een transportpolis op maat van uw bedrijf? Ontvangt u graag advies over preventiemaatregelen die uw bedrijf kan nemen? Contacteer ons op 03 292 00 27 of via isabel.dewolf@vanbreda.be.