IT-sector: verzekeringsplan als onderdeel van uw Duty of Care in de strijd om talent

Met een goed uitgebalanceerd verzekeringspakket kan u als werkgever zorg dragen voor uw huidige medewerkers én toekomstige medewerkers aantrekken. In de IT-sector, waar de strijd om talent al jaren woedt, is de zogenaamde Duty of Care cruciaal. We vroegen onze experts hoe u als werkgever het juiste evenwicht kan vinden.

IT-sector:  verzekeringsplan als onderdeel van uw Duty of Care in de strijd om talent

Duty of Care betekent dat je als werkgever de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid en het welzijn van je werknemers. Het is een concept dat bijvoorbeeld vaak opduikt bij het verzekeren van medewerkers die zakenreizen maken, maar je kan het ook ruimer bekijken. Door verschillende polissen goed op elkaar af te stemmen, kan je als werkgever voor een stevig vangnet zorgen en voorkomen dat je medewerkers plots tussen wal en schip vallen. “Werkgevers kunnen hun werknemers voor arbeidsongevallen en voor hospitalisatie verzekeren, maar ze kunnen ook zorgen voor bijstand of voor gewaarborgd inkomen”, zegt Charlotte De Bruyn, Account Manager bij Vanbreda Risk & Benefits. “U zorgt er als werkgever voor dat de pensioens-, ongevallen- en reisverzekeringen voor uw medewerkers goed op elkaar zijn afgestemd. Wordt een werknemer bijvoorbeeld werkonbekwaam, dan kan je op die manier een terugval in het inkomen of bijkomende kosten vermijden.”

War for talent

In sectoren waarin talent schaars is, is de zorgplicht van werkgevers de voorbije jaren meer geworden dan een morele plicht. Talent op de arbeidsmarkt aantrekken, gaat net dat tikje makkelijker als je een goed uitgebalanceerd en aantrekkelijk pakket aan voordelen waaronder verzekeringen kan bieden. Volgens Charlotte De Bruyn is dat zeer goed merkbaar in de IT-sector. “In de IT-sector woedt de befaamde war for talent al jaren”, zegt ze. “Kwalitatieve software engineers, architecten, infrastructuur specialisten, etc. zijn gegeerd en dat weten ze zelf ook. Het belang van het verloningspakket en de extralegale voordelen zoals de groeps- en hospitalisatieverzekeringen is cruciaal.”

Risico’s in de IT-sector

Net als elke sector heeft IT zijn eigenheden en dat doet het belang van bepaalde verzekeringsdekkingen toenemen. “IT-bedrijven maken zich doorgaans de meeste zorgen over het aantrekken van goede profielen”, zegt Christelle Bastogne, Account Manager bij Vanbreda Risk & Benefits. “Daardoor komen de groepsverzekering, een goede reisbijstandsverzekering en andere voordelen meer in de picture.” Dat betekent echter niet dat het dekken van bijvoorbeeld aansprakelijkheid of arbeidsongevallen minder belangrijk is. “In de IT-sector blijft het aantal schades in die verzekeringsdomeinen eerder beperkt, vergeleken met bijvoorbeeld de bouw- of havensector. Maar ook bij een lager aantal claims, kan het correct verzekeren van de beroepsaansprakelijkheid bepalend zijn voor de continuïteit van het bedrijf”, zegt Christelle Bastogne.

Telewerken

Bij het bepalen van een goed Duty of Care-beleid binnen een specifieke sector, is het belangrijk om oog te hebben voor actuele evoluties in deze sector en tegelijk te waken over hiaten in de dekking. “Voor de IT-sector is het groeiend belang van thuiswerken bijvoorbeeld een aandachtspunt”, legt Christelle Bastogne uit. “Valt een verkeersongeval op weg van de school van de kinderen naar huis bij thuiswerk onder de dekking voor woon-werkverkeer? Wij helpen werkgevers om die vraagstukken op te lossen en te zorgen dat niets tussen de mazen van het net glipt.” Omgekeerd ontstaat bij het samenspel tussen polissen ook een kans op dubbele dekkingen. “Voor IT-bedrijven die bijvoorbeeld al een cyberpolis hebben, zullen we bekijken hoe die dekking perfect kan aansluiten op de polis burgerlijke aansprakelijkheid.”

Marktconforme oplossing

Om in te schatten welke verzekeringsoplossingen marktconform zijn voor een IT-bedrijf, zijn benchmarks een nuttige informatiebron. Op basis van sectorspecifieke gegevens ontwikkelen we een duidelijk beeld van wat gangbaar is in de sector waardoor een werkgever zicht krijgt op de competitiviteit van zijn Duty of Care-beleid. “Benchmarks zorgen voor een goed advies over marktconforme plannen en tonen wat je als werkgever te bieden hebt ten opzichte van je concurrenten in de strijd om talent”, aldus Charlotte De Bruyn die een concreet voorbeeld geeft. “Denk maar aan plannen voor groepsverzekeringen, reisbijstandspolissen, excedentaire dekking van medische kosten in arbeidsongevallen, het bieden van oplossingen in verband met het privéleven, enzovoort. Als makelaar is het onze taak om onze cliënten hierover te informeren en deze verschillende polissen op elkaar af te stemmen.”

Charlotte De Bruyn

Wij zijn er voor u.

Hebt u interesse in verzekeringsadvies of -oplossingen op maat van uw onderneming? Neem contact op met charlotte.debruyn@vanbreda.be