Verzekeringen voor starters: arbeidsongevallenverzekering

In dit tweede deel van onze reeks over verzekeringen voor starters leggen we de focus op een wettelijk verplichte verzekering: de arbeidsongevallenverzekering. U bent als werkgever verplicht om uw werknemers tijdens het uitvoeren van hun job te verzekeren.

Verzekeringen voor starters: arbeidsongevallenverzekering

Een arbeidsongevallenverzekering dekt het arbeidsongeval overkomen aan een werknemer tijdens en door de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst met letselschade als gevolg. Er moet dus een oorzakelijk verband zijn tussen het ongeval en het letsel. De dekking voorziet in een waarborg op de werkplaats, maar eveneens bij woon-werkverkeer.

De arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering is de enige verplichte verzekering die u moet afsluiten voor uw werknemers. Hierbij is het belangrijk om weten dat u de verzekering moet afsluiten vóór de aanwerving van uw werknemer en dat u een arbeidsongeval binnen de 8 kalenderdagen moet aangeven.

Een verzekering arbeidsongevallen lijkt op het eerste gezicht complex. We zullen daarom voor u de belangrijkste onderdelen hiervan verduidelijken: wat dekt de polis precies? Wat te doen bij een arbeidsongeval? En zijn uw medewerkers ook verzekerd wanneer ze thuiswerken?

De inhoud van een arbeidsongevallenverzekering

De polis arbeidsongevallen heeft verschillende punten van tussenkomst. We lijsten de voornaamste kort even op:

 • Een dagvergoeding van 90% van het gemiddelde dagloon, vanaf de eerste dag tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
 • Een rente zodra de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer blijvend wordt;
 • Ziekenhuiskosten  en medicijnen worden terugbetaald conform barema’s RIZIV;
 • Vervoerskosten naar ziekenhuizen en behandelende artsen worden terugbetaald;
 • Bij een overlijden is er tussenkomst bij repatriëring en de begrafeniskosten;
 • Bij een overlijden krijgen de nabestaanden een uitkering.

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Als werkgever hebt u naast het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering ook enkele bijkomende verplichtingen bij een arbeidsongeval. We lijsten de belangrijkste voor u op:

 • U dient de organisatie op u te nemen van eerste hulp na het ongeval;
 • U moet aangifte doen van het ongeval;
 • U moet de ongevallen onderzoeken;
 • U dient gedurende 10 jaar een kopie van het aangifteformulier te bewaren;
 • U dient een ongevallensteekkaart op te stellen voor ongevallen met minstens 4 dagen werkverlet.

Een arbeidsongeval is niet altijd te voorkomen, toch raden wij iedereen aan om een algemeen preventiebeleid op te stellen om al uw werknemers op de hoogte te brengen van de gevaren op de werkvloer.

Zijn uw werknemers ook verzekerd wanneer ze thuiswerken?

Telewerken of thuiswerken is een nieuwe trend die aan belang wint bij veel bedrijven. Concreet wil dit zeggen dat werknemers de mogelijkheid hebben om buiten de bedrijfslocatie hun job uit te oefenen, zoals bijvoorbeeld thuis.

Er zijn twee vormen van thuiswerk, namelijk het structureel thuiswerk op regelmatige basis en het occasioneel thuiswerk. Dit onderscheid heeft invloed op de arbeidsongevallenverzekeringen, daarom lichten we dit kort even toe.

Voor het eerste luik, het structurele thuiswerk, werd er automatisch een aanpassing in de wet voor arbeidsongevallen opgenomen. Voor het tweede luik, het occasioneel thuiswerk, moet er nog steeds bewijs geleverd worden door het slachtoffer zelf wanneer hij of zij een arbeidsongeval heeft.

We raden elke werkgever aan om bij het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering duidelijk melding te maken of de werknemers de mogelijkheid hebben op thuiswerk. Op die manier kunnen de verzekeraars dit meteen verwerken in hun polissen en is er achteraf weinig discussie mogelijk.

Jesse Mertens