Verzekeringen voor starters: de aansprakelijkheidspolis

Als startende ondernemer hebt u veel aan uw hoofd. Een pand zoeken, uw startkapitaal bijeenkrijgen, uw klantenportefeuille opbouwen en zoveel meer. Toch is één van de belangrijkste aspecten het verzekeren van uw onderneming. In deze nieuwe reeks blogs stellen we u de meest cruciale verzekeringen voor starters voor. Vandaag: de aansprakelijkheidspolis.

Verzekeringen voor starters: de aansprakelijkheidspolis

De aansprakelijkheidsverzekering beschermt u als ondernemer wanneer u of een werknemer aansprakelijk wordt gesteld voor een begane fout met als gevolg dat een derde hierbij schade oploopt. De vergoedingen van deze schades kunnen hoog oplopen en zelfs het voorbestaan van de onderneming hypothekeren.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering kent verschillende invalshoeken.

Er is de BA uitbating, de BA na levering, de beroepsaansprakelijkheid en de bestuurdersaansprakelijkheid. Deze vier verzekeringen vormen een belangrijk onderdeel van een goed en doordacht verzekeringspakket.

1. Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

De BA uitbating gaat schades vergoeden die samenhangen met uw beroepsactiviteiten, maar van extracontractuele aard zijn. Zowel binnen als buiten uw onderneming.

Enkele voorbeelden van gedekte schadegevallen:

 • U komt bij een klant en stoot daar een vaas om;
 • U laat als glazenwasser jouw emmer vallen op een wagen van een derde;
 • Een klant glijdt uit bij jou op kantoor, waarbij hij een fout kan aantonen die de val veroorzaakte.

2. Burgerlijke aansprakelijkheid na levering

De b.a. na levering wordt gebruikt om de schades te vergoeden die ontstaan zijn door het slecht functioneren van uw producten na levering of door werken na hun uitvoering.

Enkele voorbeelden van gedekte schadegevallen:

 • u herstelde als loodgieter een verwarming en de volgende dag ligt er een grote plas water op de grond bij de klant als gevolg van deze herstelling;
 • Bij dakwerken die jij uitvoerde, bleef de asfalt nasmeulen wat finaal resulteerde in een brandschade.

3. Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid vergoedt de schade  die voortvloeit uit een intellectuele fout in de uitoefening van de beroepsbezigheid. De schades zijn dan ook van zuiver contractuele aard.

Deze verzekering is bijvoorbeeld van toepassing op IT-en businessconsultants, advocaten, vertalers, HR-managers, dokters en andere beroepen waarbij vooral de focus ligt op de intellectuele prestaties.

Enkele voorbeelden van gedekte schadegevallen:

 • Een vertaalbureau begaat een fout bij een vertaling van het engels naar het nederlands voor een brochure en deze werd verspreid;
 • Een financieel tussenpersoon geeft foutief advies bij een beleggingsproduct;
 • Een advocaat gaat te laat in beroep.

4. Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheid of D&O-polis verzekert de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de raad van bestuur voor fouten begaan bij het stellen van daden van bestuur.

De polis beschermt het persoonlijk vermogen van deze bestuurders tegen financiële verliezen.

Enkele voorbeelden van gedekte schadegevallen:

 • Een contract afsluiten dat duidelijk ongunstig is voor de vennootschap;
 • U wordt beschuldigd van een mogelijke inbreuk op de milieuwetgeving met als gevolg een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg;
 • Het niet voorleggen van de jaarrekeningen aan de Algemene Vergadering.
Jesse Mertens