Verzekeringen: kost of investering?

Een KMO-verzekeringsportefeuille kost al gauw enkele duizenden euro’s. Slimme bedrijfsleiders en risk managers zetten verzekeringen in om de bedrijfskosten onder controle te houden of te krijgen. Maar hoe maximaliseert u de voordelen van uw polis en houdt u tegelijkertijd de kostprijs van uw contract in de gaten?

Verzekeringen zijn geen onderhoudscontract of een methode om recurrente of verwachte verliezen op te vangen.

Breng de risico's in uw bedrijf in kaart

Zodra u weet wat de mogelijke negatieve gevolgen zijn van een bepaald risico, gaat u uiteraard na wat de impact kan zijn op uw bedrijf, hoe groot de kans is dat die situatie zich voordoet en of dit voorval het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar kan brengen.

Dankzij efficiënt risicobeheer kunt u de risico’s binnen uw bedrijf inschatten, beperken, overzetten en bekostigen. Hoe beter u de risico’s in kaart brengt, hoe beter u erop kunt anticiperen. Een verzekeringscontract afsluiten is een mogelijk middel om uw doel te bereiken, maar soms zijn er betere oplossingen voorhanden (bv. brandpreventie, cyber security, alarminstallaties, …).

Beperk uw opportuniteitskosten

In de industriële verzekeringen bestaan er geen standaardproducten – voor bv. autoverzekeringen of brandpolissen is dit wel het geval. Complexe verzekeringspolissen zijn maatwerk en vereisen kennis en ervaring om de impact van diverse clausules en bepalingen in te schatten.

Als u “shopt voor de goedkoopste oplossing” verliest u veel ondernemingsrisico’s uit het oog. Hoe meer tijd u besteedt aan het controleren van de prijs, hoe groter de opportuniteitskosten. Of om het met een klassieke Britse uitdrukking te zeggen: ‘If you pay peanuts, you get monkeys’.

En zeg nu zelf: bij een grote bedrijfsschade zal uw CEO u niet vragen hoeveel u voor de verzekeringspolis hebt betaald, maar eerder welke schade nu precies gedekt is.

Verzorg uw pr met de verzekeraars

Bij het beantwoorden van vragen uit het verzekeringsvoorstel kunt u best zo eerlijk en volledig mogelijk zijn. Het bewust achterhouden van informatie of het ontwijken van vragen kan leiden tot weigering van de dekking in een schadedossier of zelfs tot nietigheid van de verzekeringsovereenkomst.

Grijp inspecties door verzekeraars aan om uw bedrijf positief voor te stellen. Stel actief vragen en toon uw betrokkenheid. Hoe beter de indruk die u nalaat, hoe lager de verzekeringspremie.

Voorkom premieaanpassingen of uitsluitingen

Verzekeringen zijn geen onderhoudscontract of een methode om recurrente of verwachte verliezen op te vangen. Wanneer u verzekeringen afsluit om voorzienbare schade of frequentieschade te financieren, zal dit vroeg of laat leiden tot een aanpassing of stopzetting van het contract.

Door de financiële crisis en de toenemende druk van de Europese wetgever zijn verzekeraars steeds meer op hun hoede.

Pas uw verzekeringen tijdig aan marktevoluties aan

In een snel globaliserende markt kunnen verzekeraars geconfronteerd worden met onvoldoende verzekeringscapaciteit. En nieuwe risico’s als milieu, fraude en cyber kunnen er voor zorgen dat uw bedrijf niet (volledig) verzekerd raakt.

Een dynamisch verzekeringsbeheer, waarbij uw verzekeringsportefeuille om de drie jaar tegen het licht wordt gehouden, waarborgt een optimale verzekeringsdekking conform de veranderende marktomstandigheden.

Haal uw voordeel uit de langetermijnrelatie met uw makelaar

Nog belangrijker dan de prijs, is de service die uw makelaar en verzekeraars u verlenen en de mate waarin ze aan uw behoeften tegemoetkomen. Dankzij een goede (langetermijn)relatie met uw makelaar en uw verzekeraar(s) geniet uw onderneming in veel gevallen een competitief voordeel.

Het is net die extra waarborg of die verhoogde limiet die uw onderneming onderscheidt van de concurrentie. Wanneer uw zaak hierdoor een substantiële meeromzet kan realiseren, zal uw bedrijfsleider zeker het nut inzien van de beperkte meerkost van deze of gene verzekeringspremie.

Jorg Hulpio

Wij zijn er voor u.