Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): praktische tips voor het raadplegen van de Wijninckxbijdrage 2017

Vorig jaar in november berichtten we over de Databank Aanvullende Pensioenen - kortweg DB2P - die tegen eind september de werkgevers en rechtspersonen op de hoogte moest brengen van de verplichtingen in het kader van de Wijninckxbijdrage. De gegevens voor de berekening en de betaling van die bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor het jaar 2017 zijn intussen opgeladen in de databank. Hoe vindt u als werkgever of vennootschap die gegevens terug? We geven u enkele praktische tips.

Praktische tips voor het raadplegen van de Wijninckxbijdrage 2017

Ook in 2017 is er een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5% verschuldigd voor de aanvullende pensioenen waarvan de (externe) opbouw voor een werknemer of zelfstandige in 2016 het bedrag van 31.836 EUR overschreed.

De Wijninckxbijdrage – ook “bijzondere bijdrage 1,5%” genaamd – voor het bijdragejaar 2017 werd intussen opgeladen in de databank DB2P, op basis van de gegevens van 2016.

Wij zijn er voor u.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.