Zorg ervoor dat uw IBO-werknemers goed verzekerd blijven

Indien u als werkgever gebruikmaakt van werknemers met een IBO-contract, moet u erover waken dat zij goed verzekerd blijven tegen arbeidsongevallen. Voorheen bezorgde de VDAB uw arbeidsongevallenverzekeraar automatisch een kopie van de overeenkomst met de werkzoekende, maar dat is sinds 1 september niet meer het geval.

Zorg ervoor dat uw IBO-werknemers goed verzekerd blijven

Werkgevers maken vaak gebruik van een ‘Individuele BeroepsOpleiding’ van de VDAB, kortweg IBO genaamd. Doel van deze vorming is dat bedrijven een werkzoekende een opleiding op de werkvloer aanbieden met de mogelijkheid om hem of haar na afloop in dienst te nemen voor onbepaalde duur.

De werkgever heeft de verplichting om de cursist te verzekeren tegen ongevallen die hem of haar tijdens de opleiding en op de weg van en naar de opleidingsplaats kunnen overkomen. Deze verzekering dient dezelfde waarborgen te verlenen als deze die voorzien zijn in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Niet langer automatische kennisgeving

Sinds 1 september stelt Vanbreda Risk & Benefits vast dat de VDAB geen automatische kopie meer verstuurt van de opleidingsovereenkomst van de IBO-werknemer naar de verzekeraar arbeidsongevallen waarbij het bedrijf van tewerkstelling verzekerd is.

Wij adviseren onze cliënten daarom om ons steeds een kopie van iedere met de VDAB aangegane IBO-overeenkomst te bezorgen. Wij zullen deze dan aan uw verzekeraar bezorgen. Alleen zo kunnen we garanderen dat u ten allen tijde in orde bent met uw verzekeringsverplichting ten aanzien van de werkzoekenden die u een opleiding aanbiedt.

Wettelijk kader uitgesteld naar 2020

Ook in het Franstalig gedeelte van België wordt door de FOREM gebruikgemaakt van dit type van contracten ‘Formation Professionnelle Individuelle’ of kortweg FPI genaamd. De FOREM vraagt voorafgaandelijk aan de opstelling van de overeenkomst een attest dat is ondertekend door de arbeidsongevallenverzekeraar van het bedrijf. Voor het overige is de werking gelijkaardig als bij de VDAB.

Om volledig te zijn maken volgende tewerkstellingsdiensten eveneens gebruik van deze beroepsopleidingen:

  • Actiris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • A.D.G. voor de Duitstalige Gemeenschap.

Voor beide diensten is het aan de werkgever om hun verzekeraar/verzekeringsmakelaar in te lichten over nieuwe IBO-overeenkomsten.

De inlassing in het wettelijk kader arbeidsongevallen van o.a. het IBO-statuut zou uitgesteld worden naar 1/1/2020.

Axel De Lamper

Wij zijn er voor u.

Voor meer info kunt u ons contacteren op het telefoonnummer 03 292 00 54 of via AccHealth@vanbreda.be.