Bestuurders- aansprakelijkheid

Als leidinggevende, zaakvoerder of bestuurder loopt u steeds meer risico op individuele vervolgingen in burgerlijke rechtspraak en strafzaken. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen die risico's.

Denk maar aan de volgende voorbeelden:

  • Door de toenemende regelgeving en de focus op deugdelijk bestuur of corporate governance rusten er steeds meer verplichtingen op uw schouders.
  • Managementstructuren worden vlakker, waardoor de omvang van de individuele aansprakelijkheid en de kans op vorderingen van allerlei aard toenemen.
  • De uitbreiding van de wereldhandel en de internationalisering confronteert u als bestuurder of leidinggevende met de plaatselijke wetgeving van elk land waar uw bedrijf producten en diensten aanbiedt.
  • Het aantal fusies en overnames stijgt snel: als bestuurder en leidinggevende beschermt u zich best tijdens de verkoop en aankoop van ondernemingen.

Directors & officers-polis

Een directors & officers-polis of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de gerechtskosten voor de verdediging bij een rechtsvordering tegen een bestuurder. De polis dekt ook de burgerrechtelijke  aansprakelijkheid van de bestuurder ten gevolge van eisen met betrekking tot financiële verliezen. Zonder dekking kan een bestuurder verplicht zijn die kosten met eigen middelen te betalen.

De polis kan uitgebreid worden met volgende dekkingen:

  • aansprakelijkheid met betrekking tot tewerkstellingsfouten verdedigt bestuurders en werknemers in geval van schade-eisen voor discriminatie op het werk, onrechtmatig ontslag of vermoedelijke ongewenste intimiteiten;
  • dekking van de entiteit behoedt uw onderneming voor vorderingen met betrekking tot effecten;
  • aansprakelijkheid van managementvennootschappen: In België worden vaak bestuurdersmandaten opgenomen door een managementvennootschap. Deze uitbreiding bestaat erin dat deze rechtspersonen beschermd zijn onder de polis bestuurdersaansprakelijkheid, ook wanneer zij zonder hun fysieke vertegenwoordiger worden vervolgd. Voor de managementvennootschap bestaat een aparte polis Management Company Protector waarbij alle verzekerbare aansprakelijkheidsrisico’s in één polis vervat zijn: beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, tewerkstellingsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

Wij zijn er voor u.