Hoe werkt Assi-Link+?

In het buitenland

Indien u bij een ziekte of ongeval of bij medische kosten in het buitenland beroep wilt doen op de waarborgen van Assi-Link + dan contacteert u zo snel mogelijk Assi-Link+ . U belt naar + 32 2 773 62 26 (24 uur op 24 7 dagen op 7 bereikbaar).

U meldt:

  • uw naam en waar u zich bevindt;
  • op welk telefoonnummer we u kunnen bereiken;
  • naam en adres van de dokter ter plaatse;
  • wat u is overkomen;
  • welke medische kosten u heeft.

U zal vervolgens instructies krijgen die u dient op te volgen. Indien Assi-Link+  vraagt naar informatie, wordt u geacht deze te bezorgen.

Berichten of documenten kunt u faxen op + 32 2 290 61 01.

Assi-Link+  moet op de hoogte zijn van alle hulpverleningen, kosten of dienstverlening waarvan u denkt dat zij gedekt zijn door deze verzekering. U vraagt hiervoor dus steeds het voorafgaandelijk akkoord aan Assi-Link+. Er is ook steeds een voorafgaandelijke toestemming van Assi-Link+ nodig in geval van medische kosten.

Assi-Link+  staat u maximaal bij. Zij nemen organisatorische beslissingen en beslissingen van u over. Dit betekent dat elke beslissing door de medische dienst van Assi-Link+  genomen wordt. Zij zullen beslissen of transport of repatriëring noodzakelijk is, bepalen de wijze van transport en kiezen het ziekenhuis. Zij bepalen of een medische kost al dan niet wordt terugbetaald. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse. Verder moet alles gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving in het buitenland.

In het binnenland

Indien u in het binnenland gehospitaliseerd wordt, kunt u beroep doen op de diensten van Assi-Link+.  U belt hiervoor naar + 32 2 773 62 26.

U meldt:

  • uw naam en adres;
  • waar u gehospitaliseerd bent of was;
  • op welk telefoonnummer we u kunnen bereiken;
  • op welke dienst u wenst beroep te doen.

U zal tijdens het telefoongesprek een aantal vragen moeten beantwoorden. Op basis hiervan zal Assi-Link+ kunnen beslissen of u recht hebt op de gevraagde dienst.

Assi-Link+ organiseert de gevraagde dienst. U zal verder instructies krijgen die u dient op te volgen.

Berichten of documenten kunt u faxen op + 32 2 290 61 01.

Elke dienst moet op voorhand aangevraagd worden bij Assi-Link+ en u heeft voor elke dienst het voorafgaandelijk akkoord van Assi-Link+ nodig.