Waarborgen binnenland

Algemeen

De waarborgen gelden enkel op het grondgebied van het land van uw domicilie (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg).

Waarborgen tijdens de hospitalisatie

Assi-Link+ biedt bijstand aan in het land van uw domicilie (België, Nederland, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg) tijdens een hospitalisatie verzekerd door de hospitalisatieverzekering die beheerd wordt door Vanbreda Risk & Benefits.

Er worden maximum 5 prestaties per verzekeringsjaar ten laste genomen met telkens een maximum van 4 uur per prestatie. De bijstand omvat volgende prestaties:

 • gezinshulp: wanneer u niet kan instaan voor het onderhoud van uw woning dan organiseert en betaalt Assi-Link+ de kosten van gezinshulp;
 • kinderopvang: indien u geen beroep kan doen op iemand voor het opvangen van uw kinderen tot 16 jaar, dan organiseert en betaalt Assi-Link+ de kinderopvang;
 • oppas voor hond of kat: Assi-Link+ organiseert en betaalt de oppas voor uw honden of katten op voorwaarde dat de dieren de verplichte inentingen gekregen hebben;
 • vervoer: indien u zich op eigen kracht naar het ziekenhuis moet begeven, organiseert en betaalt Assi-Link+ uw vervoer naar het dichtst bijgelegen ziekenhuis. Dit gebeurt indien nodig onder medisch toezicht.Indien u zich, na afloop van de hospitalisatie, niet op eigen kracht kan verplaatsen, dan organiseert en betaalt Assi-Link+ het vervoer naar uw woning.Als uw ouders, uw echtgeno(o)t(e) of uw kinderen u wensen te bezoeken dan organiseert en betaalt Assi-Link+ het vervoer van en naar het ziekenhuis.

Van het totaal van de hierboven beschreven verplaatsingen is de tegemoetkoming van  Assi-Link+ beperkt tot drie verplaatsingen heen en terug voor één hospitalisatieperiode en tot maximum 250 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar.

Waarborgen na de hospitalisatie

Assi-Link+ biedt bijstand aan in het land van uw domicilie (België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg) na een hospitalisatie verzekerd door de hospitalisatieverzekering die beheerd wordt door Vanbreda Risk & Benefits.

Er worden maximum 5 prestaties per verzekeringsjaar ten laste genomen met telkens een maximum van 4 uur per prestatie. De bijstand omvat volgende prestaties:

 • gezinshulp: wanneer u niet kan instaan voor het onderhoud van de woning dan organiseert en betaalt Assi-Link+ de kosten van gezinshulp;
 • levering van noodzakelijke aankopen: wanneer u zelf niet in staat bent om aankopen te doen en er is geen andere persoon beschikbaar, dan organiseert Assi-Link+ de levering van voorgeschreven geneesmiddelen en/of noodzakelijke voedingswaren. De kosten van de aankoop zelf zijn niet gewaarborgd en betaalt u zelf;
 • kinderopvang: indien u geen beroep kan doen op iemand voor het opvangen van uw kinderen tot 16 jaar, dan organiseert en betaalt Assi-Link+ de kinderopvang;
 • oppas voor hond of kat: Assi-Link+ organiseert en betaalt de oppas voor uw honden of katten op voorwaarde dat de dieren de verplichte inentingen gekregen hebben;
 • postnatale zorg: Assi-Link+ organiseert en betaalt de kosten voor een vroedvrouw na de hospitalisatie;
 • vervoer: indien u zelf niet in staat bent als gevolg van de hospitalisatie, om uw kinderen jonger dan 16 jaar van en naar de school te brengen, organiseert en betaalt Assi-Link+ dit vervoer. Indien u zelf niet in staat bent om u te verplaatsen van en naar het ziekenhuis of het medisch centrum voor controleonderzoeken, dan organiseert en betaalt Assi-Link+ dit vervoer.

Van het totaal van de hierboven beschreven verplaatsingen is de tegemoetkoming van  Assi-Link+ beperkt tot drie verplaatsingen heen en terug voor één hospitalisatieperiode en tot maximum 250 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar.

Bijkomende waarborgen

Psychologische bijstand

Na een psychologisch trauma organiseert en betaalt Assi-Link+ de eerste psychologische bijstand. Deze bijstand gebeurt telefonisch. Indien nodig zal Assi-Link+ u doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling.

Contactnummers voor post-hospitalisatiezorg

Assi-Link+ bezorgt u de contactgegevens van volgende instanties:

 • paramedische zorginstellingen;
 • apotheker en geneesheer van wacht;
 • thuisverzorgingsinstellingen;
 • bedrijven die medisch materiaal verhuren.