Waarborgen medische kosten buitenland

Tijdens de eerste drie opeenvolgende maanden van uw verblijf in het buitenland betaalt Assi-Link+ bepaalde medische kosten terug die het gevolg zijn van een ziekte of een ongeval in het buitenland. De bedragen die Assi-Link+ betaalt zijn na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij de Sociale Zekerheid. De terugbetaling bedraagt maximum 125.000 EUR per verzekerde en per schadegeval.

Op voorwaarde dat ze zijn voorgeschreven door een geneesheer of tandarts zijn de medische kosten die vergoed worden de volgende:

  • opname- en behandelingskosten bij hospitalisatie;
  • medische honoraria naar aanleiding van een hospitalisatie;
  • geneesmiddelen naar aanleiding van een hospitalisatie;
  • tandheelkundige zorgen tot maximum 250EUR per verzekerde en per schadegeval;
  • kinesitherapie naar aanleiding van een hospitalisatie tot maximum 250 EUR per verzekerde en per schadegeval.

Het dringend plaatselijk vervoer in het buitenland naar de dichtstbijzijnde geneesheer of het dichtstbijzijnde hospitaal voor het ontvangen van de eerste zorgen wordt vergoed.

Indien uw geneesmiddelen, prothesen of bril in het buitenland verloren, gebroken of gestolen zijn dan zorgt Assi-Link+ voor de organisatie van de vervanging ervan, waarbij de verzending eveneens wordt vergoed. Dit gebeurt op voorwaarde dat zij onmisbaar zijn, dat gelijkwaardige alternatieven ter plaatse in het buitenland niet beschikbaar zijn en dat zij voorgeschreven werden door een geneesheer. De geneesmiddelen en prothesen moeten verder erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid en de tussenkomst mag niet strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving. De verzekering biedt evenwel geen tussenkomst voor de bril, geneesmiddelen of prothesen die op die manier vervangen worden.