Assi-Link

Indien u gedomicilieerd bent in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk:

  • kunt u genieten van de waarborg ‘bijstand buitenland’ voor zover uw verblijf in het buitenland niet langer dan drie opeenvolgende maanden bedraagt;
  • kunt u genieten van de waarborg ‘bijstand binnenland’ indien u gehospitaliseerd bent of was in uw land van domicilie.

Wij zijn er voor u.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.