Stap 1: De patiënt meldt de opname aan Vanbreda

Vanbreda healthcare app opname indienen

Geplande opname

De patiënt brengt ons ten laatste 15 dagen vóór de datum van de geplande opname op de hoogte. Dit kan per brief, per e-mail via onze website of per telefoon via het call center. Hij/zij meldt ons de datum en de reden (ingreep of diagnose) van opname en de naam van het door hem/haar gekozen ziekenhuis. Het derdebetalerssysteem Medi-Link is immers alleen van toepassing in Belgische ziekenhuizen die een samenwerkingscontract met Vanbreda hebben ondertekend.

Om het doorgeven van de gegevens te vergemakkelijken, ontvangt elk aangesloten gezinslid een persoonlijke Medi-Link kaart waarop alle nuttige informatie vermeld staat.

Op deze manier heeft elke patiënt altijd de juiste informatie bij de hand. Er zijn drie mogelijke scenario’s:

  • De derdebetalersregeling voor de opname wordt geaccepteerd, dit wil zeggen dat de reden van de opname binnen de waarborgen van het plan valt. De patiënt ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van rechtstreekse betaling. Tegelijkertijd melden wij aan het ziekenhuis dat de patiënt in kwestie zich voor de opname zal aanbieden en dat wij de facturen zullen betalen. Het ziekenhuis verbindt zich ertoe geen voorschotten te vragen en al de facturen betreffende de opname rechtstreeks aan Vanbreda te bezorgen.
  • De derdebetalersregeling voor opname wordt niet geaccepteerd, dit wil zeggen dat de opname niet binnen de waarborgen van het plan valt. Zowel de patiënt als het ziekenhuis ontvangen van ons een schriftelijk bericht dat er voor de opname geen derdebetalersregeling mogelijk is en dat de patiënt de facturen met betrekking tot deze opname zelf dient te regelen.
  • We hebben niet voldoende informatie gekregen om de opname te kunnen beoordelen. We houden bijgevolg de acceptatie van de derdebetalersregeling in afwachting en vragen de patiënt per brief om bijkomende inlichtingen. Het ziekenhuis krijgt de boodschap dat een eventuele acceptatie in beraad wordt gehouden. Krijgen we vóór de opname de ontbrekende informatie dan zullen we de definitieve beslissing onmiddellijk meedelen. Zijn we op de dag van de opname nog steeds niet in het bezit van de gevraagde informatie, dan dient het ziekenhuis de derdebetalersregeling voor de opname als niet-geaccepteerd te beschouwen en zal de patiënt de facturen zelf dienen te regelen.

Daghospitalisatie

Ook bij daghospitalisatie of de zogenaamde one-day-clinic is Medi-Link van toepassing, tenminste voor zover er verblijfskosten door het ziekenhuis werden aangerekend. In dat geval zijn de hierboven genoemde scenario’s ook geldig.

Onverwachte opname

Bij een onverwachte opname dient de patiënt of een familielid ons zo snel mogelijk te verwittigen. Op basis van de meegedeelde informatie, lichten wij het ziekenhuis in of de derdebetalersregeling geldt of niet.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.