Hoe helpt Medi-Link u bij uw hospitalisatie?

Met de derdebetalersregeling van Medi-Link hoeft u geen voorschot meer te betalen bij een opname in het ziekenhuis voor een hospitalisatie of een dagverblijf. Medi-Link werkt heel eenvoudig: in drie stappen is uw ziekenhuisfactuur geregeld. U betaalt ons achteraf enkel de vrijstelling en niet-gedekte kosten terug.

Stap 1: U meldt uw opname aan Vanbreda Risk & Benefits

Vanbreda healthcare app opname indienen

Weet u op voorhand dat u voor een opname in het dagziekenhuis of een langere hospitalisatie naar het ziekenhuis moet? Breng ons dan op de hoogte voor de geplande opname. Bij een spoedopname meldt u de hospitalisatie zo snel mogelijk.

U meldt ons de datum en de reden (ingreep of diagnose) van opname en de naam van het gekozen ziekenhuis. Het derdebetalersysteem Medi-Link is alleen van toepassing in Belgische ziekenhuizen die een samenwerkingscontract met Vanbreda hebben ondertekend. Welke ziekenhuizen dat zijn, vindt u terug in deze lijst.

Na de aanmelding van uw hospitalisatie zijn er drie mogelijke scenario’s.

  1. De derdebetalersregeling voor de opname wordt geaccepteerd. Dit wil zeggen dat de reden van de opname binnen de waarborgen van het plan valt. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van rechtstreekse betaling. Tegelijkertijd melden wij aan het ziekenhuis dat u in kwestie zich voor de opname zal aanbieden en dat wij de facturen zullen betalen. Het ziekenhuis verbindt zich ertoe GEEN voorschotten te vragen en alle facturen betreffende de opname rechtstreeks aan Vanbreda te bezorgen.
  2. De derdebetalersregeling voor opname wordt niet geaccepteerd. Dit wil zeggen dat de opname niet binnen de waarborgen van het plan valt. Zowel uzelf als het ziekenhuis ontvangen een schriftelijk bericht dat er voor de opname geen derdebetalersregeling mogelijk is. Het ziekenhuis presenteert de facturen met betrekking tot deze opname rechtstreeks aan u.
  3. We hebben niet voldoende informatie gekregen om de opname te kunnen beoordelen. We houden in dat geval de acceptatie van de derdebetalersregeling in afwachting en vragen u per brief om bijkomende inlichtingen. Het ziekenhuis krijgt de boodschap dat een eventuele acceptatie in beraad wordt gehouden. Krijgen we vóór de opname de ontbrekende informatie? Dan delen we u de definitieve beslissing onmiddellijk mee. Als de gevraagde informatie niet werd doorgegeven voordat u opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan volgt het ziekenhuis dezelfde werkwijze als bij een niet geaccepteerde aanvraag en moet u de facturen rechtstreeks met het ziekenhuis regelen.

Stap 2: Vanbreda Risk & Benefits betaalt de factuur aan het ziekenhuis

Het ziekenhuis bezorgt de factuur van de geaccepteerde opname aan Vanbreda. Wij betalen voor u de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis.

Stap 3: Vanbreda Risk & Benefits bezorgt u de afrekening

Na de betaling aan het ziekenhuis ontvangt u een gedetailleerde afrekening en de originele hospitalisatiefactuur. Op de afrekening ziet u welke kosten door Vanbreda betaald zijn. Met de originele hospitalisatiefactuur kan u bijvoorbeeld uw aanvullende verzekeringen aanspreken.

Het gebeurt dat Vanbreda bij de rechtstreekse betaling van uw hospitalisatiefactuur meer betaald heeft dan wat in de waarborgen van het medisch plan staat, zoals de vrijstelling of niet-medische kosten zoals telefoon of extra maaltijden. In dat geval vragen wij u een deel van de betaalde kosten aan ons terug te betalen. U ontvangt een betaaluitnnodiging van het verschuldigde bedrag binnen de dertig dagen.