Voor ziekenhuizen

Uw ziekenhuis wil de verwerking van medische kosten voor patiënten drastisch vereenvoudigen. Medi-Link biedt de oplossing.

Medi-Link is het derdebetalersysteem van Vanbreda Risk & Benefits. Voor patiënten die verzekerd zijn via ons wordt de verwerking van hospitalisatiekosten drastisch vereenvoudigd. Zodra een opname aanvaard is, kan het ziekenhuis de patiëntenfactuur (de kosten ten laste van de patiënt na tussenkomst van het ziekenfonds) rechtstreeks naar ons sturen. Wij staan integraal in voor de volledige betaling binnen de 10 werkdagen.

Een eenvoudige procedure

De efficiëntie van Medi-Link schuilt in zijn eenvoud. De patiënt brengt onze diensten (op voorhand) op de hoogte van zijn opname. Wij onderzoeken dan of de opname al dan niet binnen de waarborgen van de polis valt.

  • Indien onze diensten de opname accepteren, versturen wij u een bevestiging van tenlasteneming per mail met vermelding van de naam, de geboortedatum en het adres van de patiënt, en de datum van opname. Op basis van dit document kunt u de patiëntenfactuur met betrekking tot de opname versturen naar: MediLink, Postbus 40, 2140 Antwerpen. Wij brengen de patiënt op de hoogte van de acceptatie.
  • Als de opname niet geaccepteerd wordt, ontvangt u eveneens een bericht met vermelding van de gegevens van de patiënt en de datum van opname. In dit geval dient de patiënt de facturen met betrekking tot de opname zelf te regelen. Hij wordt daarvan door ons op de hoogte gebracht.
  • Hebben we niet voldoende informatie gekregen om uit te maken of een opname al dan niet aanvaard kan worden, dan krijgt u een bericht met de vermelding “in afwachting”. Als vóór de eigenlijke opname de ontbrekende informatie toekomt, dan zullen we de definitieve beslissing (acceptatie of niet) onmiddellijk meedelen. Is bij de opname van de patiënt de informatie nog niet beschikbaar, dan moet het dossier als niet-geaccepteerd beschouwd worden en zal de patiënt de facturen zelf regelen.

Uit onze ervaring blijkt dat het in het merendeel van de dossiers om geplande opnames gaat. Meestal weet u dus al op het ogenblik van de opname of het dossier al dan niet aanvaard is.

Wat bij een onverwachte opname?

Sommige opnames zijn niet op voorhand gepland. Bij een onverwachte opname dient de patiënt (of een familielid) ons zo snel mogelijk te verwittigen. Wij zorgen er dan voor dat u zo snel mogelijk een bericht van acceptatie of niet-acceptatie ontvangt.

Om de melding snel en efficiënt te laten verlopen, ontvangen de aangeslotenen een identificatiekaartje dat zij gebruiken om ons op de hoogte te brengen van hun opname. Met dit kaartje kunnen patiënten zich in uw ziekenhuis ook identificeren als Medi-Link aangeslotene.

Wij zijn er voor u

Als verantwoordelijke van een ziekenhuis kunt u voor algemene vragen contact opnemen via mail: medilink@vanbreda.be.