Service voor werkgevers

Als werkgever kunt u uw werknemers een dienst bewijzen en hen laten informeren over de mogelijkheden van een wachtpolis, alsook over de verschillende producten die binnen de verzekeringsmarkt beschikbaar zijn. U voldoet op die manier tevens aan uw informatieverplichting die u door de Wet Verwilghen wordt opgelegd.

Vanbreda Risk & Benefits heeft een bijkomende dienstverlening ontwikkeld en kan u hierbij helpen. Met uw toestemming verzorgen wij collectieve personeelspresentaties voor uw werknemers waarin volgende topics behandeld zullen worden: het huidige collectieve hospitalisatieplan, de standaardoptie van de individuele voortzetting en de optie van de wachtpolis. Binnen het luik m.b.t. wachtpolissen wordt dan verder ingegaan op het productaanbod in de verzekeringsmarkt en wordt toegelicht wat de voordelen van een wachtpolis zijn.

Maar we hebben ook aan u gedacht. Vanbreda Risk & Benefits voorziet vooraf voor u als werkgever in een toelichting m.b.t. de wet op de ziekteverzekeringen en de informatieverplichtingen die deze wet u oplegt, alsook m.b.t. het concept wachtpolis en de voordelen die hieraan verbonden zijn voor uw werknemers. Tot slot wordt er in deze toelichting tevens een duidelijk beeld geschetst van wat onze dienstverlening precies inhoudt, zowel voor u als werkgever als voor uw werknemers.

Indien u na deze toelichting beslist om gebruik te maken van onze bijkomende dienstverlening naar uw werknemers toe, kunnen wij samen de praktische afspraken vastleggen in verband met de collectieve personeelspresentaties.

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u steeds contact met ons opnemen.

Wij zijn er voor u.