Fraudeverzekering

De helft van de Belgische bedrijven meldt economische fraude bij het gerecht. De top vijf van de meest voorkomende types fraude in België bestaat uit cybercriminaliteit, verduistering van activa, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, fraude bij overheidsopdrachten en witwasserij. Ook uw bedrijf kan het slachtoffer worden van frauduleuze praktijken. Een fraudeverzekering kan de reputatie van uw bedrijf beschermen.

Volgens een onderzoek van PricewaterhouseCoopers (2014) wordt 55% van de economische misdrijven ontdekt door bedrijfscontroles, zoals melding van verdachte transacties, interne audits of frauderisicobeheer.

Voorkom economische misdrijven

Onze risk managers specialiseren zich in de identificatie en beheersing van frauderisico’s. In geval van schade brengen zij u in contact met specialisten zoals forensic accountants en schade-experts. Zij adviseren uw onderneming vanuit hun eigen discipline over frauderisico’s en de mogelijke preventieve maatregelen.

U kunt binnen uw bedrijf een sfeer creëren om het fraudebewustzijn te vergroten, zodat collega’s elkaar aanspreken op frauduleus gedrag. Maar u kunt zelf ook maatregelen treffen om de vermogenschade te beperken.

Een fraudeverzekering is de ideale aanvulling op het preventiebeleid in uw bedrijf. Uw verzekeraar neemt de negatieve financiële impact van een fraudegeval ten laste waardoor uw eigen jaarcijfers niet in het rood gaan.

Uw premietarief is afhankelijk van de grootte van de onderneming, het aantal werknemers, het aantal locaties en de geografische spreiding. Als u een goed georganiseerde en gecontroleerde financiële administratie en boekhouding heeft, zal uw premie aanzienlijk lager uitvallen.

U kunt de waarborgen (o.a. dekking vermogenschade en kosten voor imagoherstel) uitbreiden met dekking van onderzoekskosten, kosten voor wedersamenstelling van data, crisismanagement en -communicatie, …

Wij zijn er voor u.