Kidnap and ransom

Ontvoeringen en piraterij zijn big business geworden. Logisch dus dat bedrijven meer interesse hebben in een Kidnap & Ransom (K&R) verzekering: door de toename van het aantal incidenten verhogen veel bedrijven het budget voor persoonlijke beveiliging en verzekeren ze zich voor het geval er losgeld of afpersingsgeld wordt gevraagd.

 • Wereldwijd schat men het aantal ontvoeringen op 25 à 30.000 per jaar.
 • Slechts 10% van de ontvoerden komt vrij zonder losgeld.
 • In 2014 voerden piraten 245 aanvallen uit op schepen.

Tegen welke incidenten kunt u zich verzekeren?

 • ontvoering (bv. express- en tigerkidnapping);
 • afpersing (persoonlijke, materiële en cyberafpersing);
 • detentie;
 • kaping van een vliegtuig, motorvoertuig of vaartuig;
 • politieke urgente repatriëring;
 • verdwijning.

Waar lopen uw medewerkers het grootste risico?

Op mondiaal niveau is er een spectaculaire groei in ontvoeringen, zowel in het aantal voorvallen als in het aantal landen waar ze plaatsvinden. Na Mexico behoren India, Irak, Venezuela, Nigeria, Libanon, Colombia, Filipijnen, Afghanistan en Pakistan tot de top tien van risicolanden.

Maar ook dichter bij huis wordt u geconfronteerd met ontvoering en afpersing, denken we maar aan tiger-kidnapping of express kidnapping.

Wie geniet bescherming?

 • alle werknemers, bestuurders, vennoten en leden van het directiecomité – niet enkel van het bedrijf dat de polis onderschrijft, maar van al haar filialen;
 • familieleden;
 • gasten, cliënten en het huispersoneel.

Waarom een Kidnap & Ransom-verzekering afsluiten?

De K&R-verzekering keert niet enkel losgelden en afpersgelden uit, maar vergoedt ook de kosten voor het inschakelen van professionele hulp bij ontvoering, piraterij of afpersing.

Die hulp wordt wereldwijd aangeboden door opererende en gespecialiseerde crisis response consultants. Zij zijn altijd bereikbaar en bepalen samen met u de te ondernemen acties en of er al dan niet losgeld betaald wordt. De verzekeraar komt hierin nooit tussen.

Naast het losgeld en de crisisconsultants biedt zo’n polis ook dekking voor:

 • verlies van losgeld (in transit);
 • ongeval met letsels of overlijden tot gevolg;
 • verstoring van uw commerciële activiteiten;
 • rechtsbijstand;
 • extra uitgaven: erelonen, recall, tipgeld, reiskosten …

Limiet, vrijstelling en premie

In tegenstelling tot vele andere verzekeringspolissen is er voor een K&R-polis géén vrijstelling van toepassing. De premie is afhankelijk van de aard van het risico, welke risicolanden bezocht worden en de hoogte van de gekozen waarborgsom.

De door u gekozen waarborgsom geldt per incident. Er is geen maximum per verzekeringsperiode.

Wij zijn er voor u.

Wij gaan uiterst discreet met uw vragen om. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, en het waarborgen van uw anonimiteit is voor ons een prioriteit.