Kredietverzekeringen

Jaarlijks gaat 1 op 80 bedrijven overkop. Als het uw leveranciers of afnemers overkomt, is het risico heel groot dat uw openstaande facturen onbetaald blijven. Met een kredietverzekering beschermt u uw onderneming tegen het verlies dat ze daardoor lijdt.

Analyseer de kredietrisico’s van uw bedrijf

Dankzij de stevige concurrentie tussen de kredietverzekeraars geniet u momenteel uitzonderlijk lage tarieven en zeer gunstige acceptatievoorwaarden voor kredietverzekeringen.

Analyseer regelmatig uw openstaande kredietrisico’s. Focus in het bijzonder op de 20% grootste cliënten die vaak 80% van uw totale risico uitmaken. Deze cliënten hebben immers een zeer hoge impact op uw financiële gezondheid.

Op basis van de gemiddelde schades van uw sector én de 20/80 verhouding bij uw cliënten berekenen wij welk programma uw onderneming best kan onderschrijven.

De kredietverzekering  geeft u toegang tot een soepele financieringstechniek die meegroeit met uw omzet. Voldoende liquide middelen dragen bij tot de verder groei van uw onderneming. Een snelle financiering is hierbij van cruciaal belang.

Indien uw vorderingen verzekerd zijn tegen wanbetaling, onderzoeken we of financieringen tot 90% van de uitstaande goedgekeurde facturen mogelijk zijn. U betaalt alleen interest op de effectief opgenomen bedragen en voor de periode dat u ze opgenomen heeft.

Onze focus ligt op het ontwikkelen van programma’s die drie voordelen bieden:

  • u laat uw kredietverzekering optimaal renderen;
  • u gaat voor administratieve vereenvoudiging;
  • u kiest voor een efficiënte bewaking van uw cliënten met impact.

Wij zijn er voor u.

Wilt u een kredietverzekering die optimaal rendeert? Contacteer Vanbreda Credinco, het expertisecentrum voor kredietverzekeringen bij Vanbreda Risk & Benefits.