Milieuschade

Dat uw bedrijf geen vervuilende stoffen produceert wil niet zeggen dat het niet getroffen kan worden door milieuschade. Uw bedrijfsterrein kan verontreinigd zijn, een gehuurd kantoorgebouw kan asbest bevatten of uw teambuilding kan de biodiversiteit van een natuurpark verstoren.

Waarborg de continuïteit van uw onderneming

Een milieuverzekering op maat van uw onderneming waarborgt de continuïteit van uw onderneming wanneer u het slachtoffer wordt van een milieuramp. Het is het ideale sluitstuk op preventieve maatregelen om de financiële gevolgen van vervuiling op te vangen.

De milieuwetgeving wordt steeds strenger waardoor ook uw aansprakelijkheidsrisico toeneemt. Milieuschades zijn moeilijk te beheersen en de kost kan erg hoog oplopen. In de meeste gevallen komen de klassieke brand- of aansprakelijkheidspolissen er niet in tussen:

  • Uw brandpolis biedt enkel dekking voor verzekerde goederen naar aanleiding van een verzekerd risico. De waarborg ‘opruimingskosten’ geldt bijvoorbeeld niet voor grondsanering.
  • Uw burgerlijke aansprakelijkheid uitbating biedt geen dekking voor graduele verontreiniging. Milieuschade op uw eigen terreinen en uw objectieve aansprakelijkheid of schade aan de biodiversiteit zijn niet verzekerd.

Verzeker uw bedrijf tegen milieuschade

Een milieuverzekering maakt geen onderscheid volgens plaats, oorsprong of aard van de schade. U bent beschermd tegen:

  • vervuiling van de eigen site, zowel accidenteel als gradueel;
  • aansprakelijkheid voor milieuschade aan derden;
  • verdedigingskosten;
  • saneringskosten;
  • schade aan de biodiversiteit.

Loopt u als bouwonderneming, textielbedrijf, transporteur of chemische industrie een bijzonder milieurisico? Dan kunt u die specifieke risico’s expliciet opnemen in uw polis.

Met een dekking bedrijfsschade  beschermt u de balans van uw bedrijf tegen de gevolgen van een milieuschade.

Wij zijn er voor u.