Administratief beheer

Wij verlenen een volledige administratieve dienstverlening voor zowel verzekeraars als pensioenfondsen in het kader van aanvullende pensioenen.

Vanbreda Risk & Benefits - Pension Consultancy - Administratief beheer

Deze volledige administratieve dienstverlening houdt onder meer volgende taken in:

  • Aansluiting en uitdiensttreding van de aangeslotenen;
  • Uitbetalingen van pensioenkapitalen of rentes;
  • Alle communicatie en correspondentie die in het kader van de wet rond aanvullende pensioenen aan de aangeslotenen dient te gebeuren (keuzebrieven, pensioenfiches, …);
  • Het verzorgen van de Sigedis- aangiften en/of fiscale en sociale aangiften;
  • Bij pensioenfondsen: de volledige boekhouding van het pensioenfonds, met alle bijhorende overheidsrapporteringen;
  • Ondersteuning van de Raad van Bestuur en communicatie met de FSMA (eCorporate, …).

We zijn er voor u.