Communicatieprojecten

Werknemers waarderen een open en transparante communicatie van werkgevers over de voordelen die door de onderneming worden toegekend. Dergelijke communicatie leidt ook tot een beter bewustzijn van de werknemers over hun ganse voordelenpakket.

Vanbreda Risk & Benefits - Pension Consultancy - Communicatie naar medewerkers

Aanvullende pensioenen worden vaak beschouwd als de complexere voordelen waarbij de nood aan een duidelijke toelichting nog als groot wordt ervaren. Een duidelijke toelichting van deze voordelen wordt door de aangeslotenen doorgaans erg gewaardeerd.

Wij assisteren cliënten met de opmaak van Personal Benefit Statements (enkel communicatie over het aanvullend pensioenplan, gewaarborgd inkomen en/of hospitalisatieplan) en Total Reward Statements (volledig overzicht over alle voordelen die door de werkgever worden toegekend).

Deze jaarlijkse overzichten worden helemaal op maat van de werkgever gemaakt, inclusief employer branding. De documenten kunnen zowel digitaal als in hard-copy aan de werknemers ter beschikking worden gesteld.

We zijn er voor u.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.