Product Recall

Het terugroepen van een slordige zeven miljoen auto’s deed de winst van het Amerikaanse General Motors inzakken met 86%. U kunt zo’n nachtmerrie vermijden door een uitgebreide clausule product recall in uw polis Burgerlijke Aansprakelijkheid te onderschrijven.

Elke terugroepactie kost geld

Een product uit de winkel halen kost handenvol geld. Uw verkoopcijfers dalen, negatieve persartikels bekladden uw reputatie en u verliest belangrijke contracten. Op de koop toe dekt uw klassieke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA onderneming) die kosten niet.

Een waarborg product recall neemt alle kosten van een terugroepactie op zich, ook de kosten die derden maken om uw product uit de markt te halen. Bijzonder is dat deze dekking ook kan worden verleend voor uw vestigingen in het buitenland.

De schade voor uw bedrijf beperkt zich niet tot de kosten van de terugroepactie. De verzekering komt o.a. tussen voor:

  • vernietigings- en vervangingskosten (kosten om teruggeroepen producten te vervangen met gelijkwaardige producten);
  • herverdelingskosten;
  • bedrijfsschade (verlies van brutowinst);
  • rehabilitatiekosten (kosten gemaakt voor het herstellen van uw imago bij de consument en uw leveranciers, bv. marketingcampagnes);
  • afpersingskosten (losgeld);
  • erelonen van consultants en experts;

Bederf uw reputatie niet

Stel: uw bedrijf levert rundsgehakt aan een bedrijf dat bolognaisesaus maakt. Die bolognaisesaus komt terecht op pizza’s van weer een ander bedrijf. Een consument die zo’n pizza koopt in zijn buurtsupermarkt wordt onwel. Na onderzoek blijkt dat de bolognaisesaus besmet is. Alle pizza’s worden uit de winkelrekken gehaald.

Uw bedrijf wordt aansprakelijk gesteld met alle catastrofale gevolgen vandien. Als u een aparte contaminatieverzekering aangaat, is de foutaansprakelijkheidsregeling (fout, schade en oorzakelijk verband) niet langer van toepassing om dekking te verkrijgen. Het overschrijden van een volksgezondheidsnorm is voldoende om te kunnen terugroepen, ongeacht wie of waar de oorzaak van de schade ligt.

Klassieke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen sluiten bepaalde ziektebeelden (listeria, salmonella, etc.) uit. Een contaminatieverzekering zorgt wél voor een dekking van die ziektebeelden.

Wij zijn er voor u.