Rechtsbijstand

Geschillen met uw concurrenten, leveranciers of (ex-)werknemers kunt u beter vermijden. Gerechtelijke procedures kunnen immers lang, ingewikkeld en duur zijn. Een polis rechtsbijstand zorgt ervoor dat uw onderneming zijn rechten ten volle kan laten gelden, zonder in een financiële strop verstrikt te raken.

Van strafverdediging tot strafrechtelijke borgtocht

De basiswaarborgen Burgerlijk Verhaal en Strafverdediging omvatten meestal nog een aantal bijkomende dekkingen  zoals strafrechtelijke borgtocht, het onvermogen van derden om een factuur te betalen, …

Ga voor een minnelijke schikking

Elke rechtsbijstandverzekeraar zal eerst een minnelijke oplossing van het geschil nastreven. Is dit niet mogelijk, dan zal een gerechtelijke of buitengerechtelijke administratieve weg gezocht worden. U heeft hierbij recht op bijstand door een raadsman van uw keuze.

Extra bescherming van uw aansprakelijkheid

Voor een aantal specifieke beroepscategorieën (o.a. medische- en paramedische beroepen, verzekeringsbemiddelaars, …)  is de dekking Rechtsbijstand een noodzakelijke aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekeringen.

Gespecialiseerde verzekeraar

Veel verzekeringspolissen bieden een uitbreiding Rechtsbijstand aan. U kunt dan rekenen op advies, maar toch is het soms raadzaam uw rechtsbijstand apart af te sluiten bij een gespecialiseerde verzekeraar. Deze kan u bovenop de basiswaarborgen een uitgebreidere dekking aanbieden zoals arbeids- en sociaal recht, algemene contracten, fiscaal recht, …

Wij zijn er voor u.