Supply Chain Risk Management

Als ondernemer bent u afhankelijk van leveranciers die kunnen lijden onder risico’s zoals natuurrampen, onbetaalde rekeningen, transportonderbrekingen of politieke onlusten. Er zijn voorbeelden genoeg: het Russisch invoerverbod op Belgische peren zorgde voor een inkomenverlies bij landbouwers en exporteurs, de IJslandse aswolk verstoorde het volledige luchtverkeer én de volledige economie, door de aardbeving in Japan viel de band bij autoconstructeurs over heel de wereld stil, ...

Beheer uw leveranciersrisico’s

Omdat de traditionele verzekeringsprogramma’s slechts zelden een allesomvattende dekking bevatten, kiest u via Supply Chain Risk Management best voor een concrete oplossing voor uw leveranciersrisico’s.

U kunt die risico’s  verminderen door ze te voorkomen. Een wijd vertakt transportnetwerk, een stabiel politiek regime, strikte veiligheidsstandaarden en beperkte risico’s op vlak van natuurrampen zijn belangrijke factoren bij het kiezen van een geschikte productie- of stockagelocatie.

De overblijvende leveranciersrisico’s dient u zelf te beperken. Het brandrisico bij een leverancier kunt u bijvoorbeeld verminderen door een sprinklerinstallatie te verplichten of risk managementstandaarden vast te leggen in een Service Level Agreement.

Krijgt u toch te maken met een onderbreking bij uw leverancier, dan kunt u de schadelijke gevolgen beperken met een Business Continuity Plan waarin u vooraf alle mogelijke alternatieven inventariseert.

De meest voorkomende schadelijke gebeurtenissen kunt u geheel of gedeeltelijk via een verzekering afdekken, bijvoorbeeld met de ‘uitbreiding leverancier’ in de bedrijfsschadeverzekering. Maar een aantal nieuwe risico’s passen niet in de traditionele verzekeringsproducten.

Daarom ontwikkelde de verzekeringsmarkt concrete polissen die een allesomvattende oplossing bieden voor de belangrijkste afhankelijkheidsrisico’s zoals:

  • natuurrampen;
  • falen van informaticanetwerk of hardware;
  • falen van energievoorzieningen;
  • stakingen;
  • transportproblemen;
  • leveranciers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen;
  • politieke risico’s.

Wij zijn er voor u.