Fleet management

Of u nu de leasewagens van uw firma beheert, u in heel Europa vrachtwagens de baan op stuurt, of u hebt een vloot autobussen; u wilt dat uw vloot op wieltjes loopt. Door in te zetten op een veilig en duurzaam risicobeheer kunt u de schadegevallen van uw bedrijf beperken en kosten verminderen.

Vliegen uw risico’s uit de bocht?

U kunt bij ons terecht voor een globale aanpak van uw vlootrisico’s:

1. Administratieve vereenvoudiging

Dankzij de volmachten van verschillende verzekeraars kunnen wij uw vlootpolissen zelf opstellen en beheren. U krijgt een efficiënter beheer van uw vlootpolis en wij leveren onmiddellijk uw verzekeringsattesten af.

2. Hulp en advies bij schade

Onze experts staan u bij met:

 • een onafhankelijke juridische beoordeling;
 • een snelle deblokkering van complexe cases;
 • een correcte inschatting van de haalbaarheid van de ‘claims’;
 • efficiënte leiding en sturing bij procedures;
 • advies inzake argumentatie.

3. Schadestatistieken

 • de globale schadestatistiek;
 • statistieken per verzekerde waarborg;
 • rapporteringen per chauffeur, omstandigheden van de ongevallen, de dag en plaats van het ongeval, de frequentie enz.;
 • de link tussen uw schadefrequentie en de premie die u betaalt.

Die rapporteringen vormen de  basis voor een preventieactieplan ter voorkoming van ongevallen.

4. Hulp bij preventie

Door in te zetten op het risicobeheer van uw wagenpark beperkt u de schadegevallen en verminderen de kosten aanzienlijk. Samen met uw verzekeraar brengen wij uw huidig preventiebeleid in beeld, evalueren dit met u en sturen bij  waar nodig. Preventieacties voor uw autovloot kunt u bijvoorbeeld afstemmen op andere veiligheidsacties binnen uw organisatie, zoals de preventie van arbeidswegongevallen.

Wij helpen u met:

 • de uitwerking van uw algemeen preventiebeleid;
 • de verwerking van de statistische resultaten;
 • de opvolging van de resultaten van uw preventieacties.

Dankzij deze proactieve preventiebenadering zorgt u voor:

 • een gedragsverandering bij uw bestuurders;
 • een meer veiligheidsbewuste bedrijfsvoering;
 • een verhoogde veiligheid voor uw werknemers.

5. Marktconsultatie

Wij waken over de optimale premiezetting van uw contracten. Dat laat ons toe uw risico’s aan de scherpst mogelijke tarieven te plaatsen.

Na de analyse van uw risico’s bepalen wij, in samenspraak met u, een actieplan voor de hernieuwing van uw contracten. Op het ogenblik van de hernieuwing screenen we uw polissen nogmaals inhoudelijk, zodat ze blijven voldoen aan uw verzekeringsnoden. Daarbij houden we de alternatieve vormen van risicofinanciering voor ogen.

De verzekeraars die we in de hernieuwingsstudie betrekken, kiezen we samen met u. We bekijken de solvabiliteit van de verzekeraars, hun ratings, rapporteringsmogelijkheden, de gewenste preventieondersteuning, de organisatie van de schadedienst en verifiëren of de expertise van de verzekeraar voldoet aan uw risicoprofiel.

6. Informatie

Via onze newsletters blijft u op de hoogte van de evoluties in Fleet Management. Eén van onze specialisten zetelt in het expertteam van het vakblad Fleet & Business. Zo houden wij de vinger aan de pols en bent u verzekerd van een actueel vlootbeleid.

Autoschade

Wilt u uw autoschade online aangeven? Dat kan! Gebruik onze eTool Autoschade voor een vlotte en eenvoudige afhandeling van uw schadegeval.

Meer informatie? Klik hier.

Wij zijn er voor u.