Complexiteit beperkt groei brede weersverzekering in Vlaanderen

Minder Vlaamse akkerbouwers sluiten een weersverzekering af. Dat blijkt uit een belronde langs enkele verzekeringsmaatschappijen. De organisaties pleiten voor aanpassing van de spelregels, zodat de drempel om een verzekering af te sluiten lager wordt. Collega Veerle Geudens, landbouw- en klimaatexpert, verduidelijkt in magazine Akkerwijzer dat er meer nood is aan verdere sensibilisering rond de brede weersverzekering.

Complexiteit beperkt groei brede weersverzekering in Vlaanderen

“De helft van de boeren die met ons komt praten, sluit een polis af waardoor ook wij het voorbije jaar een grote toename zagen van het aantal brede weersverzekeringen in onze portefeuille.”