Cyberstudie 2019: evolutie van cyberschades

In De Tijd gaf collega Tom Van Britsom toelichting over onze jaarlijkse cyberstudie. Hierin geven we een overzicht van de vormen van cybercrime en de cyberschades binnen onze portefeuille.

Cyberstudie 2019: evolutie van cyberschades

Tom Van Britsom: “In het merendeel van de gevallen loopt de schade niet hoger op dan 20.000 euro. Maar we hebben ook een melding gekregen van een schade die meer dan een miljoen bedroeg.”