Cyberverzekeringen in de lift

Belgische ondernemingen sluiten steeds vaker een verzekering af om zich in te dekken tegen schade door cybercrime. In 2016 verkochten wij vier keer meer verzekeringspolissen tegen cyberaanvallen en computercriminaliteit dan het jaar voordien.

Cyberverzekeringen in de lift

Lees hier de artikels die de voorbije weken rond deze topic zijn verschenen in de pers.