Het massale thuiswerk zorgt voor bijkomende cyberrisico's

De impact van thuiswerk op de cyberveiligheid van bedrijven is enorm. Uit onze jaarlijkse cyberstudie blijkt dat 90% van de cyberinbreuken te wijten is aan een menselijke fout. Door de vele cyberincidenten schieten de premies voor cyberverzekeringen bovendien verder de hoogte in. Collega Tom Van Britsom geeft in L’Echo en De Tijd toelichting over onze cyberstudie 2021.

Het massale thuiswerk zorgt voor bijkomende cyberrisico’s

Zowel de digitalisering als het massale thuiswerk zorgen voor bijkomende cyberrisico’s. Uit analyse van de cyberschades bij onze bedrijfscliënten blijkt onder meer dat 40% van de cyberincidenten in 2021 leidde tot een netwerkonderbreking. De impact van een incident wordt steeds groter. Hierdoor neemt niet alleen de gemiddelde schadekost toe, maar zien we ook de premies voor cyberverzekeringen stijgen.

Lees hieronder het volledige artikel.

Tom Van Britsom