KMO-Insider: Welke verzekeringen krijgen te weinig aandacht?

Welke verzekeringen krijgen van kmo's nog te weinig aandacht? Krijgen verzekeringen zoals bestuurdersaansprakelijkheid en verzekering tegen inkomensverlies voldoende aandacht in de bedrijfswereld en bij de zelfstandige ondernemers? Hoe moeten we deze verzekeringen in kaart brengen? Zijn er nog andere aansprakelijkheden waartegen we ons onvoldoende beschermen? KMO-Insider vroeg het aan een reeks experts uit de sector.

KMO-Insider: Welke verzekeringen krijgen te weinig aandacht?

Onze collega Jan Van Hecke licht zijn visie over ondernemers- en cyberrisico’s toe.

Lees hier het volledige artikel.