Schadelast arbeidsongevallen bijna gehalveerd in Antwerpse haven

De uitgekeerde schadebedragen als gevolg van arbeidsongevallen zijn de voorbije jaren in de haven van Antwerpen met bijna de helft gedaald. Dat blijkt uit de Havenbarometer 2017 van Vanbreda Risk & Benefits. Volgens de Antwerpse verzekeringsmakelaar en risicoconsultant ligt een sterk preventiebeleid aan de basis van deze afname.

Schadelast arbeidsongevallen bijna gehalveerd in Antwerpse haven

In de Havenbarometer 2017 heeft Vanbreda Risk & Benefits de financiële impact onderzocht van de arbeidsongevallen in de Antwerpse haven. Er werd een analyse gedaan op de eigen cliëntenportefeuille, die op het vlak van arbeidsongevallen meer dan 50% van de populatie van havenarbeiders vertegenwoordigt.

Dominique De Clercq, Senior Account Manager en havenspecialist bij Vanbreda: “De belangrijkste conclusie is dat tussen 2012 en 2016 de uitgekeerde schadebedragen bij arbeidsongevallen onder de Antwerpse havenarbeiders met een daling van 42% bijna zijn gehalveerd. In 2012 bedroeg de totale schadelast nog 11,3 miljoen euro, terwijl dit in 2016 was gedaald naar 6,6 miljoen euro. En dat terwijl het aantal havenarbeiders in diezelfde periode met 9% is gestegen.”

Deze positieve evolutie is volgens Vanbreda nagenoeg volledig toe te schrijven aan de doorgedreven preventie-inspanningen die de havenbedrijven samen met Cepa (de werkgeverscentrale van de Antwerpse goederenbehandelaars) en hun verzekeringspartners doorvoeren.

Positieve impact op premies

Uit de Havenbarometer 2017 blijkt voorts dat de technische kostprijs van de arbeidsongevallenverzekering gedaald is van 6,34% van de totale loonmassa in 2012 naar 3,95% van de totale loonmassa in 2016.

Geert De Krem, Executive Product Manager en arbeidsongevallenspecialist bij Vanbreda Risk & Benefits: “De technische kost is een belangrijke maatstaf voor de verzekeraar bij het bepalen van de premie. Organisaties die erin slagen hun arbeidsongevallen onder controle te houden, verbeteren hun technische kost en risicoprofiel, wat een positieve impact heeft op hun premies en verzekeringsvoorwaarden.Met andere woorden: investeren in preventie loont.”

Meer informatie of interview?

Indien u meer informatie wenst over onze Havenbarometer 2017, helpen onze havenexperts Dominique De Clercq (dominique.declercq@vanbreda.be) en Geert De Krem (geert.dekrem@vanbreda.be) u graag verder.

Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van dit persbericht, kunt u terecht bij onze communicatieverantwoordelijke Isabelle Hoes:

Isabelle Hoes
Marketing and Communication