Vanbreda opent met Art Secure aparte kunstafdeling

Het premievolume voor kunstverzekeringen neemt in België elk jaar met 10% toe. Dat blijkt uit een rondvraag van Vanbreda Risk & Benefits bij de gespecialiseerde kunstverzekeraars waaronder Hiscox en AXA Art. Om in te spelen op de toenemende vraag naar kunstpolissen, lanceert Vanbreda Risk & Benefits met ‘Art Secure’ een aparte afdeling om kunstliefhebbers en musea nog beter te ondersteunen.

Vanbreda opent met Art Secure aparte kunstafdeling

De toenemende vraag naar kunstverzekeringen is volgens Hiscox en AXA Art te wijten aan twee grote oorzaken.

Ten eerste is er bij de kunstliefhebbers een stijgende bewustwording rond de risico’s die hun verzameling loopt. Naast het risico van manipulatie binnen de eigen woning wordt steeds meer kunst uit private collecties uitgeleend aan musea overal ter wereld. Dit brengt meer schadegevallen met zich mee, waarover ook uitvoerig wordt bericht in de media.

Ten tweede neemt de kennis toe over de aantrekkelijkheid van verzekeringsoplossingen specifiek voor kunst. De premievoet voor het verzekeren van kunstvoorwerpen ligt meestal lager dan de premie voor de inboedel op een brandpolis. En dat terwijl de dekking op de kunstpolis veel ruimer is dan op de brandpolis.

Drie eigen kunstpolissen

Onder het motto ‘verzekeren is ook een kunst’, én om in te spelen op de stijgende vraag naar kunstpolissen, lanceert Vanbreda Risk & Benefits een aparte afdeling: Art Secure.

“Met een team van account managers en schadebeheerders hebben we eigen verzekeringsoplossingen uitgewerkt voor kunstverzamelaars, musea, handelaars en artistieke beroepen”, zegt oprichter en bezieler Jan Van Hecke. “Doordat we binnen Art Secure onze focus volledig op kunstverzekeringen leggen, kunnen we onze cliënten met nog meer expertise en toewijding bijstaan.”

Art Secure brengt drie eigen kunstpolissen op de markt: Verzameling, Tentoonstelling en Handel. Jan Van Hecke: “Deze polissen behoren tot de meeste uitgebreide kunstpolissen op de Europese verzekeringsmarkt.”

Het hebben van een kunstverzekering is geen overbodige luxe. Dat blijkt uit de gemiddeld 100 schadegevallen die de gespecialiseerde kunstverzekeraars jaarlijks binnenkrijgen. Ruim 80 procent van deze schadegevallen wordt veroorzaakt tijdens het vervoeren of het manipuleren van de kunstwerken.