Bedrijfsleiders en VIPS

Als bedrijfsleider, bestuurder, zaakvoerder of directielid loopt u steeds meer risico’s bij het dagelijks beheer van uw onderneming. Door de strengere regels inzake corporate governance en de evolutie van de rechtspraak (bv. claims omwille van fiscale fraude, discriminatie, seksuele intimidatie) kunt u extra bescherming gebruiken. Een polis bestuurdersaansprakelijkheid beschermt uw reputatie, maar ook uw privéleven.

Zet uw reputatie niet op het spel

Als bedrijfsleider mag u uw beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid niet onderschatten. U focust waarschijnlijk op corporate governance, maar wat als een financieel schandaal uw reputatie als bedrijfsleider op het spel zet? U kunt verplicht worden alle kosten uit eigen zak te betalen.

Voor geschillen met uw concurrenten, overheden, eigenaars, huurders, buren en/of (ex-) werknemers kunt u terugvallen op een polis rechtsbijstand.

Voor al uw juridische vragen in het kader van uw privéleven kunt u terecht bij onze gratis VIP-advieslijn. Verder bieden wij ook de polis Management Company Protector aan, die al uw verzekerbare aansprakelijkheidsrisico’s in één keer dekt.

Verzeker uw zakencijfer met een bedrijfsleidersverzekering

Wat als u uw bedrijf niet meer kunt runnen: geen prestaties, geen inkomsten en uiteindelijk geen bedrijf meer? Een bedrijfsleidersverzekering verzekert uw zakencijfer en komt financieel tussen als u uitvalt. Ook bij overlijden krijgt uw onderneming een vergoeding om de zoektocht naar een nieuwe bedrijfsleider te overbruggen.

Natuurlijk zijn de premies aftrekbaar als bedrijfslasten. Meestal is uw vennootschap tegelijk verzekeringsnemer en begunstigde. De vergoedingen komen dus uw bedrijf toe, tenzij een aanvullende overeenkomst stelt dat bepaalde sommen doorgestort worden aan andere personen, zoals uw partner en/of andere erfgenamen.

Absolute discretie voor uw privédossier

Uw privédossier behandelen we op een aparte afdeling. Zo waarborgen we 100% discretie en blijven uw persoonlijke polissen volledig gescheiden van uw bedrijfspolissen.

Uiteraard houden onze specialisten rekening met het gewicht van uw bedrijfsportefeuille om betere voorwaarden voor uw privédossier af te dwingen bij verzekeraars.

Oplossingen op maat van uw privéleven

Om uw privédossier te beheren volstaat een standaardaanpak niet.

Wij bieden u volgende oplossingen en waarborgen:

  • bescherming van uw aansprakelijkheid: naast de gewone familiale polissen voorzien wij tal van uitbreidingen, voor onder meer paardrijden, jacht etc. Bijzondere aandacht schenken wij aan de verplichte verzekering van al uw huispersoneel voor arbeidsongevallen.
  • bescherming van uw voertuigen: naast uitgebreide volmachten voor het onderschrijven van uw voertuigen sluiten wij voor exclusieve modellen of old-timers service level agreements af met gespecialiseerde nicheverzekeraars.
  • bescherming van uw patrimonium: voor elke specifieke nood kunt u een zeer soepele verzekeringsoplossing kiezen (bv. schatting van de verzekerde waarde van uw woning(en), eenvoudige onderschrijving van buitenlandse risico’s bij Belgische verzekeraars, gepersonaliseerd schadebeheer, dekking van kunstcollecties, verzamelingen, een uitgebreide wijncollectie of zeldzame juwelen, …).
  • bescherming van uw levensstandaard: om uw gezondheid te beschermen werken wij samen met de beste hospitalisatieverzekeraars. In geval van overlijden staan wij uw gezinsleden bij om hun levensstandaard te beschermen, de kredietlasten volledig in te dekken en de successierechten te beperken. Via een individuele pensioentoezegging (IPT) kunt u een aanvullend pensioen opbouwen tegen fiscaalvriendelijke voorwaarden.
  • bescherming van uw vrijetijd: voor uw buitenlandse reizen is het noodzakelijk dat u beschikt over de meest uitgebreide reisbijstandsverzekering, met meer dan gemiddelde interventielimieten en een supplementaire aansprakelijkheidsdekking. Onze ongevallenverzekering is aangepast aan uw levensstijl – exclusieve sporten zoals deltavliegen, bergbeklimmen, motorrijden (doorgaans uitgesloten) en andere vaak niet-verzekerde activiteiten zijn inbegrepen in de dekking.

Wij zijn er voor u.