Federaties en beroepsverenigingen

U wilt de belangen van al uw leden verdedigen. Maar hoe garandeert u hen de beste verzekering?

Verdedig de belangen van uw leden

Het is geen sinecure om alle risico’s even goed in te schatten én in te dekken. Wij helpen u graag op weg: door de belangen van al uw leden samen te verdedigen, kunnen we aanzienlijke groepsvoordelen, scherpe premievoeten en sectorspecifieke waarborgen onderhandelen.

Uw leden kunnen bij ons terecht voor al hun verzekeringen:

  • bescherming van personen (o.a. arbeidsongevallen, patroonsverzekering);
  • bescherming van voertuigen (o.a. burgerlijke aansprakelijkheid en omniumverzekering);
  • bescherming van uw aansprakelijkheid (o.a. beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid);
  • bescherming van uw patrimonium (o.a. brandverzekering, bedrijfsschadeverzekering);
  • bescherming tegen nieuwe risico’s (o.a. cyber, fraude, milieu);
  • juridische bescherming (o.a. rechtsbijstand bedrijven, rechtsbijstand privéleven);
  • financiële bescherming (o.a. gewaarborgd inkomen, hospitalisatieverzekering).

Enkele beroepsverenigingen en sectorfederaties die hun leden onze dienstverlening aanbieden:

  • Als verzekeringspartner van de Federatie van de Belgische Textielverzorging (FBT) biedt Vanbreda beduidende groepsvoordelen en premieverminderingen aan de aangesloten wasserijen en strijkateliers. Ontdek hier de voordelen van die aanpak.
  • Transport- en logistieke bedrijven aangesloten bij de Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (FEBETRA) doen een beroep op ons voor hun verzekeringspakket.

Wij zijn er voor u.

Pascal Joosten
Director Broker Services