Ondernemers

Als ondernemer of zelfstandige moet u niet alleen uw eigen sociaal statuut beschermen, maar wilt u ook voor continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten  zorgen bij schade of ongeval. Een evenwichtig en vooral volledig verzekeringspakket is dan ook onontbeerlijk voor uw handelszaak, consultancykantoor of evenementenbureau.

Onze afdeling Commercial & Private Lines specialiseert zich in het ontwikkelen van verzekeringsoplossingen specifiek voor ondernemingen tot circa 50 personeelsleden.

Uw persoonlijke  account manager is verantwoordelijk voor uw dossier en begeleidt u op lange termijn. Door uw volledige verzekeringsportefeuille bij Vanbreda te centraliseren, vermijdt u zowel hiaten als overlappingen.

Welke verzekeringen zijn verplicht voor ondernemers?

Er zijn een aantal verzekeringen waar u als zelfstandige ondernemer rekening mee moet houden:

  • Brandverzekering: als eigenaar of huurder van een pand is de brandverzekering onontbeerlijk. Bescherm uw pand en inhoud tegen brand, glasbreuk, storm-, hagel-, water- en sneeuwschade. Hebt u een juweliers- of antiekzaak of handelt u in waardevolle koopwaar, dan raden wij u aan dit contract aan te vullen met een diefstalverzekering.
  • Autoverzekering: Hebt u een (bestel)wagen op naam van uw zaak, dan spreekt het voor zich dat u die ook op de juiste manier laat verzekeren. Denk hierbij in eerste instantie aan het voertuig zelf, maar vergeet ook niet wat u vervoert op de baan.
  • Beroepsaansprakelijkheid: Bescherm u tegen de gevolgen van onbedoelde beroepsfouten die u tijdens uw werk overkomen. Een reken-, constructie- of tekenfout is sneller gemaakt dan u denkt. Dit is verplicht voor sommige vrije beroepen (architecten, boekhouders, medische beroepen, …) en sterk aan te raden voor anderen.
  • Arbeidsongevallenverzekering: Ook al hebt u maar één of twee arbeiders, kelners of kassiersters in dienst, u moet uw personeel beschermen tegen de gevolgen van ongevallen tijdens, van of naar hun werk. Dit is een wettelijke verplichting.

Zorg zelf voor uw sociale zekerheid

In tegenstelling tot een werkgever die de sociale zekerheid voor zijn werknemers regelt, moet u dit als zelfstandig ondernemer zelf in orde brengen. Dit doet u door aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en elke 3 maanden een sociale bijdrage te betalen.

Om uw sociaal statuut aan te vullen, kunt u opteren voor een hospitalisatieverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen en een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Hebt u een vennootschap, dan is ook een Individuele Pensioentoezegging (IPT) mogelijk (en fiscaal aftrekbaar). Bij een IPT betaalt uw vennootschap uw premies, terwijl u bij een VAPZ uw eigen geld aanspreekt.

Denk in het kader van uw bedrijfscontinuïteit ook aan de minder gekende Keyman verzekering. Als een belangrijke kracht binnen uw zaak door een overlijden wegvalt, moet u als zaakvoerder die plek snel weer opvullen. Die zoektocht zorgt vaak voor hoge kosten: u moet een vervanger zoeken of interim-managers inhuren en uw winstmarge kan (tijdelijk) dalen. Deze polis beschermt u tegen dit risico.

Wij zijn er voor u.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.