Transportverzekeringen voor starters

Als transporteur heeft u veel aan uw hoofd. Het is belangrijk dat wanneer u zich op de baan bevindt, u met een gerust gemoed kan rijden. Samen met u zorgen we voor één complete, eenvoudige oplossing voor uw verzekeringsdossier. Dit houdt verschillende zaken in zoals uitgebreidere dekkingen, ondersteuning op gebied van preventie, ontzorging van uw administratieve lasten en zoveel meer.

Onze aanpak

Als makelaar gespecialiseerd in transport voorzien wij een complete oplossing voor onze klanten. Zowel voor het voertuig als de bedrijfsrisico’s en de ongevallendekking. Samen met u werken wij deze oplossingen op maat uit. 

Niet enkel op het vlak van verzekeringen zorgen wij voor oplossingen, ook in preventie dragen wij ons steentje bij. Zo ondersteunen wij de startende ondernemingen met nuttige documenten, een preventiewijzer en deelname aan programma’s zoals Ridders van de Weg.

Een eigen transportteam zorgt voor de volledige administratieve ontzorging.

Uw totaalpakket

Om uw verzekeringspakket op maat samen te stellen, werken wij met één vaste tariefstructuur. Wij werken vanuit de idee van een totaalrelatie met de klant. Hierbij dekken we alle vlakken van transport die belangrijk zijn voor u:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid auto: wettelijk verplichte verzekering voor schade aangericht aan derden voor voertuigen uitgerust met nummerplaat op de openbare weg. Ook aan te bevelen voor niet-ingeschreven voertuigen omdat de verplichting tot vergoeding blijft bestaan.
 • Omnium eigen trekker/oplegger (CASCO): bescherming van de eigen investering of het krediet dat men heeft aangegaan. Verzekering in eerste risico wil zeggen dat u zelf de verzekerde waarde kiest. De waarde kan elk jaar dalen zodat ook de premie daalt.
 • Rechtsbijstand auto: dekking voor juridische kwesties zoals aansprakelijkheid bij ongeval, verhaal van opgelopen schade, betwisten verkeersovertreding, … .
 • CMR: verzekering voor schade aan de vervoerde goederen, niet wettelijk verplicht om te verzekeren maar rechten en plichten wel wettelijk geregeld.
 • CTA (container trailer aansprakelijkheid): dekking voor schade aan materiaal van derden dat gebruikt wordt om beroepsactiviteiten uit te voeren. (niet voor gehuurd materiaal)
 • Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating: verzekering voor schade aan derden door uitoefening van activiteit. Zoals iemand kwetsen bij het laden of lossen, een stapel goederen die op een auto valt,…
 • Arbeidsongevallen: wettelijk verplichte verzekering voor alle werknemers op de payroll met dekking voor loonverlies en medische kosten door een arbeidsongeval overkomen tijdens de werktijd, op weg er naartoe of terug naar huis.

Prijsvoorbeeld

Een te verzekeren nieuwe startende transporteur met een trekker van 70.000 euro exclusief BTW, verzekeringen: verplichte dekking BA Trekker, volledige omnium, rechtsbijstand uitgebreide formule, CMR, oplegger van derden, BA Uitbating.

Dit kan voor 427,48 euro per maand inclusief alle lasten en taksen. (onder voorbehoud van acceptatie verzekeraar)

 

Optionele waarborgen

De hierboven genoemde verzekeringen zijn de basis van een goed verzekeringspakket voor transporteurs. Deze kunnen verder uitgebreid worden met de volgende waarborgen:

 • Hospitalisatie: tussenkomst voor de kosten van een opname in het ziekenhuis na ongeval of ziekte die niet door de mutualiteiten gedragen worden.
 • Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen: vervanginkomen in geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval.
 • Pensioenopbouw: VAPZ en IPT zijn twee aanvullende pensioenplannen die zelfstandigen de kans bieden op een volwaardig pensioen. Bovendien zijn deze fiscaal interessant.
 • Cyber: dekking voor schade ten gevolge van een computervirus of hacking. 24/7 is er bijstand inbegrepen van een gespecialiseerde alarmcentrale.

Wilt u graag meer weten over het verzekeringspakket voor transporteurs?  Vul hieronder ons contactformulier in en één van onze specialisten contacteert u zo spoedig mogelijk.

 • Wij gebruiken de persoonsgegevens die via dit contactformulier worden verzameld enkel voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Meer informatie over ons privacybeleid leest u hier.

Wij zijn er voor u.