Tarieffiches

U vindt hier een overzicht van de verschillende tarieven die DKV en AG Insurance hanteren.

Tarieffiches DKV Horizon

Geniet u van een hospitalisatieverzekering DKV via uw werkgever?

Dan vindt u hier de overeenstemmende tarieven voor de wachtpolis Horizon:

Geniet u van een hospitalisatieverzekering niet-DKV via uw werkgever?

Dan vindt u hier de overeenstemmende tarieven voor de wachtpolis Horizon:

Tarieffiches DKV Hospi Premium

Bij verlies van de hospitalisatieverzekering DKV via uw werkgever en indien u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • een aanvraag wordt ingediend binnen de 105 dagen volgend op het einde van de DKV groepsverzekering hospitalisatie;
  • de aansluiting in verscheidene verzekeringscontracten onderschreven bij verzekeringsmaatschappijen duurde minstens 2 jaar (zonder onderbreking van dekking);
  • er is geen onderbreking tussen de groepsdekking en de individuele dekking;

dan vindt u de overeenstemmende tarieven voor de individuele hospitalisatieverzekering hier:

Bij verlies van de hospitalisatieverzekering niet-DKV via uw werkgever of bij verlies van de hospitalisatieverzekering DKV via uw werkgever indien u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan vindt u de overeenstemmende tarieven voor de individuele hospitalisatieverzekering hier:

Tarieffiches AG Care Vision*

Geniet u van een hospitalisatieverzekering via uw werkgever?
Dan vindt u de overeenstemmende tarieven voor de wachtpolis AG Care Vision hier:

Met de optie Delta geniet u van een nog hogere dekking.

Wenst u voor elk Belgisch ziekenhuis een onbeperkte terugbetaling ongeacht het kamertype (ook voor de dure Brusselse ziekenhuizen)?
Dan vindt u hier de overeenstemmende tarieven voor de optie SL (d.i. met afkoop van de zogenaamde ziekenhuissegmentatie). De tarieven met optie Delta vindt u hier.

* Wij bieden standaard de tarieven van wachtpolis met universitaire optie aan. Tarieven van wachtpolis zonder universitaire optie zijn ook mogelijk op aanvraag.

Tarieffiches AG Care Hospitalisatie*

De dag dat u niet meer geniet van uw collectieve hospitalisatieverzekering, kunt u volledig terugvallen op de waarborgen van AG Care Hospitalisatie.

Ook hier kunt u genieten van de optie Delta, ook als u oorspronkelijk, bij het intekenen op de wachtpolis, niet voor deze optie gekozen had (in dit laatste geval zal uw maandpremie herberekend worden om de voorfinanciering in overeenstemming te brengen met het gekozen individuele contract):

Indien u bij het intekenen op de wachtpolis voor de optie SL had gekozen, vindt u hier de overeenstemmende tariefkaart voor de individuele hospitalisatieverzekering.

De optie Delta is ook hier mogelijk, ook als u oorspronkelijk, bij het intekenen op de wachtpolis, niet voor deze optie gekozen had (in dit laatste geval zal uw maandpremie herberekend worden om de voorfinanciering in overeenstemming te brengen met het gekozen individuele contract). De overeenstemmende tariefkaart vindt u hier.

* Wij bieden standaard de tarieven van wachtpolis met universitaire optie aan. Tarieven van wachtpolis zonder universitaire optie zijn ook mogelijk op aanvraag.

Wij zijn er voor u.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.