Duurzaam @ Vanbreda

Als bedrijf zetten wij onze medewerkers centraal. Zij zijn ons meest waardevolle kapitaal. Maar daarnaast vinden we het bijzonder belangrijk om zorg te dragen voor de samenleving waarin wij en onze medewerkers actief zijn. We bouwen daarom continu aan ons duurzaamheidsbeleid waarbij we streven naar een betere toekomst voor onze medemens, onze maatschappij en ons milieu.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Vanbreda Risk & Benefits al jarenlang een bewuste keuze. Ons duurzaamheidsbeleid is voelbaar binnen ons bedrijf maar reikt ook ver daarbuiten. Om elke persoon, ongeacht afkomst, sociale status, financiële situatie of opleidingsniveau een gelijke kans te bieden, maken wij er een prioriteit van om sociale organisaties te ondersteunen die bijdragen tot een betere toekomst voor elk individu. We geloven er sterk in dat door vandaag te investeren in mens, maatschappij en milieu, we elkaars toekomst verzekeren.

We delen enkele initiatieven waar we trots op zijn en zetten de vele fantastische organisaties waarmee we de voorbije jaren partnerships hebben uitgebouwd graag in the spotlight.

Benieuwd naar de drie thema’s waarrond Duurzaam @ Vanbreda is opgebouwd?

1. Mens

Het fysieke welzijn en de mentale gezondheid van elk individu is voor ons belangrijk. We focussen daarom binnen ons bedrijf op professionele vorming en persoonlijke groei van onze medewerkers.

We zorgen voor een goede work-life balance door onder meer glijdende werktijden, structureel thuiswerk, ontwikkelingsmogelijkheden, een flexibel verloningsplan, een gezond aanbod in de cafetaria en sportactiviteiten.

Daarnaast hechten we veel waarde aan een betrouwbare en inclusieve bedrijfsethiek en gelijke behandeling van al onze huidige en toekomstige medewerkers.

 

2. Maatschappij

Om elke persoon, ongeacht afkomst, sociale status, financiële situatie of opleidingsniveau een gelijke kans te bieden, maken wij er een prioriteit van om sociale organisaties te ondersteunen die bijdragen tot een betere toekomst voor elk individu. Daarom hebben we een partnership met de organisaties Boost en Debateville.

Ook zijn er jaarlijks acties die onze medewerkers opzetten om geld in te zamelen voor het goede doel.

Om ook op grotere schaal een positieve impact uit te oefenen, investeren we al geruime tijd in divers medisch wetenschappelijk onderzoek.

 

3. Milieu

Als bedrijf zijn we ons bewust van onze impact op het milieu en het klimaat. Daarom screenen we al onze activiteiten en processen kritisch om het milieu zo goed mogelijk te ontlasten en kiezen we elke dag voor een groen bedrijfsbeleid. Zo is er onder meer 100% groene stroom in onze kantoren, optimaal afvalbeheer, de omschakeling naar een groene bedrijfsvloot met uitsluitend hybride en elektrische wagens, en zetten we uitgebreid in op alternatieven voor de wagen. Gebruik van openbaar vervoer betalen we integraal terug aan onze werknemers en collega’s die met de fiets naar het werk komen, krijgen naast een fietsvergoeding nog een extra duwtje in de rug.

Ook leveranciers moedigen we aan om zoveel mogelijk ecologisch verantwoorde producten te gebruiken.

Als digitale pionier zetten we maximaal in op digitalisering voor onze cliënten en onze medewerkers waardoor we ons printvolume op kantoor fors hebben verminderd.

Meer info?

Neem contact op met Isabelle Hoes voor meer info omtrent ons duurzaamheidsbeleid via duurzaam@vanbreda.be.