Onze Duurzaam @ Vanbreda-partnerships

Onze partners zetten we met plezier in the spotlight! Omdat zij zich elke dag inzetten voor onze maatschappij en we hen daarbij graag ondersteunen. Ontdek meteen met welke organisaties we vandaag al samenwerken. Ze zijn alfabetisch gerangschikt.

Bednet

Bednet biedt synchroon internetonderwijs (SIO). De organisatie engageert zich voor kinderen die omwille van een ziekte niet naar school kunnen gaan zodat zij vanop afstand toch de lessen kunnen volgen.

Meer info: bednet.be

Boost

Boost is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting. Het programma richt zich tot getalenteerde en gemotiveerde jongeren uit sociaal-economisch kwetsbare milieus. Boost wil deze jongeren zoveel mogelijk slaagkansen geven in het hoger onderwijs en hen helpen vlotter door te stromen naar de arbeidsmarkt. Er is aandacht voor hun studies en een eerste job, maar ook voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Meer info: boostfortalents.be

Caritas Hulpbetoon

Caritas Vlaanderen biedt met Caritas Hulpbetoon vzw financiële steun aan kwetsbare mensen, op zoek naar een betere toekomst.

Meer info: caritasvlaanderen.be

Cliniclowns België

Cliniclowns België stuurt reeds meer dan twintig jaar professionele clowns naar zieke en/of gehandicapte kinderen om hen wat afleiding en plezier te bieden. De organisatie tovert met veel overgave een glimlach op elk gezicht.

Meer info: cliniclowns.be

De Roma

De Roma is een kunstencentrum in Borgerhout, Antwerpen. De voormalige bioscoop doet dienst als polyvalente zaal voor theater, concerten, cinema en socioculturele activiteiten.

Meer info: deroma.be

Fondation Charcot Stichting

De Fondation Charcot Stichting ondersteunt fundamenteel en klinisch onderzoek naar Multiple Sclerose (MS), met als doel de behandelingen te verbeteren.

Meer info: fondation-charcot.org

Fonds GavoorGeluk

Het Fonds GavoorGeluk wil depressie en suïcide in Vlaanderen helpen te voorkomen en zo bijdragen tot meer geluk in de samenleving. Het vraagt aandacht voor mensen met groeipijnen, in de eerste plaats jongeren, door hen veerkrachtig te maken.

Meer info: gavoorgeluk.be

Joy for Kids: geef een arm kind een betere toekomst

Joy for Kids helpt kinderen in ontwikkelingslanden om naar school te gaan. Arme kinderen krijgen zo een toekomst.

Meer info: joyforkids.be

Kinderarmoedefonds

Kinderarmoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, strijdt tegen de uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen. Hun focus ligt op gezinnen met jonge kinderen (0 – 3 jaar), zodat zij al bij de start van hun leven meer mogelijkheden krijgen, hun ouders worden ondersteund en hun gezinnen niet worden uitgesloten.

Meer info: kinderarmoedefonds.be

Lucia

Lucia verleent dringende financiële noodhulp aan gezinnen met jonge kinderen en zwangere vrouwen die in België in schrijnende armoede leven. Ze richten zich vooral tot de meest arme gezinnen die zelfs niet in de primaire levensbehoeften van hun kinderen (tot 12 jaar) kunnen voorzien.

Meer info: luciaweb.be

Medisch wetenschappelijk onderzoek in KU Leuven en UZA

Ondersteuning van verschillende projecten zoals fundamenteel en klinisch onderzoek binnen de domeinen van neurodegeneratie en oncologie aan de KU Leuven en immunotechnologie voor kankerbestrijding op de UZA Campus.

Meer info:  uzleuven.be en uza.be

Monnikenheide-Spectrum

Monnikenheide-Spectrum wil uitmunten in warme en professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun gezin via diverse programma’s rond wonen, werken, sport, ontspanning, …

Meer info: monnikenheide-spectrum.be

Ondernemers voor Ondernemers

Ondersteuning bij project Enfants de la Rue van Ondernemers voor Ondernemers in samenwerking met Louvain Coopération. Ondernemers voor Ondernemers (OVO) wil via sociaal-economische bedrijfsprojecten en initiatieven bijdragen tot duurzaam ondernemen. Er wordt daarbij fors ingezet op kennisoverdracht en financieringsmogelijkheden. OVO is de link tussen Belgische bedrijven en ondernemers enerzijds en lokale bedrijfsinitiatieven in Afrika en geselecteerde landen in ontwikkelingsfase anderzijds.

Meer info: ondernemersvoorondernemers.be en louvaincooperation.org

Rotonde

Rotonde biedt woonondersteuning, dagondersteuning en individuele ondersteuning op verschillende locaties in Brasschaat, Kapellen, Stabroek, Antwerpen en Schoten.

Meer info: rotonde.eu

Special Olympics

Special Olympics beoogt de sociale integratie van personen met een verstandelijke beperking te bevorderen door middel van sport.

Meer info: special-olympics.be

Stichting Hubi & Vinciane

Stichting Hubi & Vinciane is een organisatie van vrijwilligers in België en lokale medewerkers in Benin. De organisatie realiseert duurzame vooruitgang met ethisch verantwoorde projecten voor een waardiger en beter leven voor de mensen in de regio van Borgou-Parakou in Benin. Op die manier wil de Stichting de droom van Hubi Adriaens en Vinciane Van Assche waarmaken.

Meer info: hubi-vinciane.be

Stichting Pelicano

Stichting Pelicano strijdt tegen kinderarmoede in België. Elk kind in ons land heeft recht op dezelfde kansen: voldoende voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Meer info: pelicano.be

Tejo

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis.

Meer info: tejo.be

Teach for Belgium

Teach for Belgium richt zich op het verminderen van onderwijsongelijkheden door pas afgestudeerden en professionals te vormen tot inspirerende leraren in vakken waar een lerarentekort heerst (wiskunde, wetenschappen, Frans, Nederlands), voor de leerlingen van de meest kansarme scholen en dit in samenwerking met de actoren van de onderwijswereld.

Meer info: teachforbelgium.org

Time4Society

Time4Society faciliteert de vrijwillige inzet van groepen mensen uit bedrijven voor andere organisaties met een maatschappelijke, culturele of ecologische meerwaarde.

Meer info: time4society.com

YouthStart Belgium

YouthStart bouwt het zelfvertrouwen van kansarme jongeren op en biedt hen mogelijkheden om hun ambities waar te maken.

Meer info: youthstart.be

Zorgparking

ZorgParking is een initiatief van vzw SEL Amberes, met de steun van Stad en OCMW Antwerpen. Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers die aan thuisverpleging doen, kunnen dankzij dit initiatief hun wagen parkeren op een ZorgParking dichtbij hun patiënt.

Meer info: Zorgparking.be

Meer info?

Neem contact op met Isabelle Hoes voor meer info omtrent ons duurzaamheidsbeleid via duurzaam@vanbreda.be.