Verharding van de verzekeringsmarkt - Ebook

De verharding van de verzekeringsmarkt is ook in België een feit. Hierdoor worden bepaalde types bedrijfsverzekeringen duurder en stijgt nog meer het belang van preventieve maatregelen om bestaande en nieuwe risico’s in te dijken.

 

In dit eBook geven we u duiding bij dit fenomeen:

  • Welke bedrijfsverzekeringen worden het sterkst geïmpacteerd?
  • Waar komt de marktverharding vandaan?
  • En hoe kunnen bedrijven zich hiertegen wapenen?

 

 

We zijn er voor u.

Wim Lanclus
Director General Management