Duty of Care: Hoe zorgt u voor een optimale bescherming van uw medewerkers?

De zorgplicht of « Duty of Care » die u als werkgever heeft ten opzichte van uw medewerkers reikt steeds verder. Omdat uw medewerkers uw belangrijkste kapitaal zijn, beschermt u hen tegen ongevallen, pech, ziekte, … zowel tijdens de werkuren als daarbuiten. Hoe zorgt uw bedrijf voor een verzekeringspakket op maat waarin alle noodzakelijke dekkingen voor het personeel aanwezig én goed op elkaar afgestemd zijn?

In deze whitepaper lichten we het belang toe van een inhoudelijk en financieel geoptimaliseerd verzekeringspakket op maat van uw bedrijf en uw medewerkers:

  • Welke personenverzekeringen biedt uw bedrijf aan?
  • Hoe verhouden facultatieve, collectieve verzekeringen zich tot de dekking via de Belgische sociale zekerheid?
  • Welke hiaten, raakpunten of overlappingen zijn er tussen de verschillende verzekeringen?
  • Houdt uw verzekeringspakket ook rekening met de buitenlandse entiteiten van uw bedrijf?

Duty of Care: Hoe zorgt u voor een optimale bescherming van uw medewerkers?

  • Vul uw gegevens in en download het document.
  • Vanbreda Risk & Benefits mag mijn gegevens verwerken in functie van deze download. Bekijk hier onze privacy policy.