Durcissement du marché des assurances: Rendez vos risques d’entreprise « first class »

Le durcissement du marché des assurances est aussi une réalité en Belgique. Des polices d’assurances d’entreprise sont par conséquent devenues plus chères et les mesures préventives pour protéger les risques existants ainsi que les nouveaux s’accentuent.

Dur­cis­se­ment du mar­ché des assu­rances: Ren­dez vos risques d’entreprise « first class »

Remplissez vos coordonnées et téléchargez le document.

Consent 

Dans cet eBook, vous trouverez des explications sur ce phénomène :

  • Quelles sont les assurances d’entreprise les plus concernées ?
  • Pourquoi cette politique durcissante du marché ?
  • In fine, peuvent-elles s’armer contre celui-ci ?

Duty of Care werpt zijn vruchten af

Duty of Care komt neer op de zorgplicht die u als werkgever heeft ten opzichte van uw medewerkers, of zij nu aan de slag zijn in uw bedrijfsgebouw, van thuis uit werken of een opdracht uitvoeren in het buitenland. U handelt als goede huisvader door hen 24/7 te beschermen in geval van een hospitalisatie, een arbeidsongeval, een arbeidsongeschiktheid, … Heeft uw bedrijf ook expats of impats in dienst? Of heeft u entiteiten in het buitenland? U doet er goed aan om deze aspecten mee te integreren in uw globaal pakket aan personenverzekeringen voor al uw medewerkers.

Door als bedrijf in te zetten op Duty of Care en hierover transparant te communiceren, verhoogt u bovendien uw marktwaarde. Werknemers en sollicitanten willen werken voor bedrijven die hen toegevoegde waarde kunnen bieden. Een aangepast verzekeringspakket kan niet ontbreken in het plaatje van extra benefits voor elke (toekomstige) medewerker.

Personenverzekeringen op maat

Heeft u vandaag een duidelijk zicht op de verschillende personenverzekeringen die u heeft afgesloten voor uw medewerkers? In onze nieuwe whitepaper over Duty of Care leggen we u helder uit welke risico’s gedekt worden door de Belgische sociale zekerheid en welke u als aanvulling daarop kan of moet verzekeren. Een waaier aan mogelijkheden ligt open: van de verplichte dekking in arbeidsongevallen tot een facultatieve reisbijstand- of expatverzekering. U kan onder meer ook de medische kosten van uw medewerkers verzekeren of een bijkomende dekking voor pensioen of overlijden voorzien. Omdat elk bedrijf uniek is, is het aangewezen om uw verzekeringen niet alleen af te stemmen op uw bedrijfsactiviteit maar ook op uw personeel.

We Care = You Win

Met onze ‘We Care = You Win’-aanpak garanderen we een transparant en financieel voordelig pakket aan personenverzekeringen. Onze experts leggen via een analyse eventuele overlappingen – of erger nog: hiaten in dekking – bloot en werken alternatieven uit op maat van uw bedrijf. We houden daarbij rekening met alle vormen van tewerkstelling in zowel binnen- als buitenland. Het resultaat: een inhoudelijk en financieel geoptimaliseerd verzekeringspakket dat uw medewerkers beschermt tegen de risico’s waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd. We geven u ook de tools in handen om deze risico’s goed te beheren. Onze totaalaanpak is uniek op de verzekeringsmarkt.

WIL 150x150
Wim Lanclus
Director General Management

Mes­sages liés

Shutterstock 302508602

Cyber­crime : pro­té­gez votre entre­prise de la hausse des cyberrisques

Cyber & Fraude
17.03.2022

Aujourd'hui, chaque entreprise représente une cible pour les cybercriminels. Une pratique de plus en plus professionnelle, mais aussi plus audacieuse. C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'une bonne protection contre la hausse des cyberrisques afin de garantir la continuité et la stabilité financière de votre entreprise.

En savoir plus
En savoir plus sur Cybercrime : protégez votre entreprise de la hausse des cyberrisques
I Stock 1216599778

Plan de conti­nui­té des affaires: Com­ment assu­rer la conti­nui­té de votre entreprise ?

Propriété
12.08.2021

En cas de sinistres importants ou de perte totale, comme un incendie industriel extrêmement violent, nous assistons souvent à un bouleversement au niveau de l’organisation et des collaborateurs. Avant de pouvoir commencer le redémarrage, il faut prendre mille et une choses en considération. Tous les partenaires viennent frapper à votre porte en même temps pour obtenir des réponses à de nombreuses questions.

En savoir plus
En savoir plus sur Plan de continuité des affaires: Comment assurer la continuité de votre entreprise ?
Duty of Care

Duty of Care : com­ment assu­rer une pro­tec­tion opti­male de vos collaborateurs ?

Assurance responsabilité civile
14.04.2021

Le devoir de protection, aussi appelé Duty of Care, que vous avez en tant qu’employeur à l’égard de vos collaborateurs, va toujours plus loin. Vos collaborateurs étant votre capital le plus précieux, vous les protégez contre les accidents, les pépins, la maladie… tant pendant qu’après les heures de travail. Comment trouver un package d’assurances sur mesure pour votre entreprise, prévoyant et harmonisant toutes les couvertures nécessaires pour le personnel ?

En savoir plus
En savoir plus sur Duty of Care : comment assurer une protection optimale de vos collaborateurs ?
Picture1

Risques liés à la mobi­li­té : com­ment sécu­ri­ser les dépla­ce­ments de vos collaborateurs ?

Assurance responsabilité civile
08.01.2021

La mobilité évolue à vitesse grand V. La circulation ne cesse de s’intensifier, et les moyens de déplacement de vos collaborateurs ne se limitent plus au classique trio voiture – train – bus. Cela signifie qu’en tant qu’employeur, vous êtes tenu, au regard du devoir de diligence (« Duty of Care »), d’examiner comment vous pouvez protéger vos collaborateurs contre ces nouveaux risques liés à la mobilité.

En savoir plus
En savoir plus sur Risques liés à la mobilité : comment sécuriser les déplacements de vos collaborateurs ?
CTA Image

Meer weten?

Wij begeleiden uw bedrijf graag bij de optimalisatie van uw personenverzekeringen. Interesse in advies op maat? U kan bij ons terecht via dutyofcare@vanbreda.be.

Raadpleeg zeker ook ons Kenniscentrum waar u onze whitepaper over Duty of Care kan downloaden.