Verharding van de verzekeringsmarkt: Maak uw bedrijfsrisico's 'first class'

De verharding van de verzekeringsmarkt is ook in België een feit. Hierdoor worden bepaalde types bedrijfsverzekeringen duurder en stijgt nog meer het belang van preventieve maatregelen om bestaande en nieuwe risico’s in te dijken.

Ver­har­ding van de ver­ze­ke­rings­markt: Maak uw bedrijfs­ri­si­co’s first class’

Vul jouw gegevens in en download het document.

Consent 

In 2018 sloot de verzekeringssector een periode van vijftien jaar zachte markt af. Dankzij veel (her)verzekeringscapaciteit aan lage prijzen konden bedrijven dekkingen kopen aan een goede prijs, met hoge verzekerde kapitalen, weinig uitsluitingen en lage vrijstellingen. Het einde van dit zachte tijdperk is te wijten aan een mix van elementen die stuk voor stuk te maken hebben met onzekerheid. Van de opkomst van nieuwe risico’s over de premie-inkomsten tot investeringsresultaten, telkens ontstaat de verharding vanuit een situatie die verzekeraars als potentieel té explosief inschatten.

1. Te hoge combined ratio’s

Een mooi voorbeeld van die onzekerheid is het eerste element dat tot de verharding heeft geleid: de combined ratio’s van de verzekeringsmaatschappijen. Een combined ratio krijg je wanneer je de som van uitgekeerde claims en bedrijfskosten deelt door de ontvangen premies. Is de uitkomst hoger dan 100%, dan loert de onzekerheid om de hoek. Vanaf dan kan een verzekeraar voor die bepaalde activiteit zijn verplichtingen niet langer nakomen. Op die manier geeft een combined ratio feilloos aan dat een verzekeringstak verlieslatend wordt: de premies volstaan niet meer om stijgende schades en werkingskosten te betalen (en ook nog marge te behouden). In de markt leidt dat zeer concreet tot hogere premies of tot situaties waarbij almaar meer verzekeraars beslissen om een specifieke activiteit niet langer in portefeuille te nemen.

2. Klimaat- en cyberschade zetten druk

Bovenop de traditionele risico’s die moeilijker verzekerbaar worden, komen enkele nieuwe, of beter gezegd ‘emerging’ risks. Stijgers met stip zijn het klimaat en de cybercriminaliteit. Dat ook deze emerging risks tot een marktverharding leiden, heeft niet enkel te maken met de vaststelling dat het klimaat verder opwarmt of cybercriminelen zich zeer actief tonen. De kern van het probleem zit deels ook in de historiek. Vandaag dekt een aparte cyberpolis een cyberincident af, maar in het verleden maakte het (goedkoop) deel uit van een traditionele brand- en/of aansprakelijkheidspolis. Het stijgend aantal schade-aangiften op basis van deze polissen, maar ook op basis van de de recentere aparte cyberpolissen, zorgt voor forse druk op de verzekeraars.

3. Lagere investeringsresultaten

Last but not least vielen ook de investeringsresultaten van de verzekeraars tegen. Zowel de minder lucratieve beleggingsresultaten van verzekeraars als de (institutionele) beleggers in verzekeringsaandelen voedden de onzekerheid in de markt en dat zorgden voor een daling van het werkingskapitaal en van de mogelijkheden om claims uit te betalen.

WIL 150x150
Wim Lanclus
Director General Management

Gere­la­teer­de berichten

I Stock 1216599778

Busi­ness Con­ti­nui­ty Plan: Hoe beschermt u de con­ti­nu­ï­teit van uw onderneming?

Property
12.08.2021

Bij grote schades of totaalverlies, zoals bijvoorbeeld een verwoestende bedrijfsbrand, zien wij vaak ontreddering bij de organisatie en de medewerkers. Vooraleer met de heropstart te kunnen beginnen zijn er duizend en één dingen die aandacht vragen. Alle stakeholders komen tezelfdertijd aan de deur kloppen om antwoorden te krijgen op velerlei vragen.

Lees meer
Lees meer over Business Continuity Plan: Hoe beschermt u de continuïteit van uw onderneming?
Duty of Care

Duty of Care: hoe zorg je voor een opti­ma­le bescher­ming van al jouw medewerkers?

Aansprakelijkheid
14.04.2021

In deze uitdagende tijden is het nóg belangrijker om jouw medewerkers goed te beschermen. Zij zijn jouw grootste kapitaal. Hoe pak je jouw ‘Duty of Care’, oftewel jouw zorgplicht ten opzichte van jouw personeel, aan binnen jouw bedrijf? Maakt een aangepast beleid op vlak van personenverzekeringen al deel uit van jouw risk management?

Lees meer
Lees meer over Duty of Care: hoe zorg je voor een optimale bescherming van al jouw medewerkers?
Picture1

Mobi­li­teits­ri­si­co’s: Hoe uw mede­wer­kers vei­lig op weg sturen

Aansprakelijkheid
08.01.2021

Mobiliteit evolueert razendsnel. Het verkeer wordt steeds drukker en de manier waarop uw medewerkers zich verplaatsen valt niet meer te herleiden tot het klassieke auto-, trein- en busverkeer. Dat betekent dat u als werkgever – vanuit het Duty of Care-principe – de taak hebt om te kijken hoe u uw medewerkers kunt beschermen tegen nieuwe mobiliteitsrisico’s.

Lees meer
Lees meer over Mobiliteitsrisico's: Hoe uw medewerkers veilig op weg sturen