Business Continuity Plan: Hoe beschermt u de continuïteit van uw onderneming?

Bij grote schades of totaalverlies, zoals bijvoorbeeld een verwoestende bedrijfsbrand, zien wij vaak ontreddering bij de organisatie en de medewerkers. Vooraleer met de heropstart te kunnen beginnen zijn er duizend en één dingen die aandacht vragen. Alle stakeholders komen tezelfdertijd aan de deur kloppen om antwoorden te krijgen op velerlei vragen.

Om al deze vragen en moeilijkheden het hoofd te bieden, is een Business Continuity Plan (BCP) een uitstekend instrument. Dit is een voorbereid handboek dat ervoor zorgt dat de heropstart sneller, efficiënter en doeltreffender wordt uitgevoerd. Het verhoogt bovendien de kans dat belangrijke stakeholders het vertrouwen in uw onderneming behouden.

In deze whitepaper zetten onze experts u graag op weg om voor uw onderneming zo’n Business Continuity Plan op te stellen:

  • Welke risico’s loopt uw onderneming?
  • Waarom moet u een Business Continuity Plan hebben?
  • Wie is betrokken bij het opstellen van een Business Continuity Plan?

Business Continuity Plan: Hoe beschermt u de continuïteit van uw onderneming?

  • Vul uw gegevens in en download het document.
  • Vanbreda Risk & Benefits mag mijn gegevens verwerken in functie van deze download. Bekijk hier onze privacy policy.