Europese ambtenaren

Privéverzekeringen voor Europese ambtenaren en hun gezin

Als Europees ambtenaar heb je baat bij privéverzekeringen die je overal ter wereld dekking geven. Verzeker jezelf en je gezin tegen risico’s en onvoorziene gebeurtenissen in het binnen- en buitenland met polissen op maat. Een expert werkt oplossingen uit die naadloos aansluiten op je verzekeringsbehoeften om jou en je gezin zo goed mogelijk te beschermen.

CUF25250

Expertise in verzekeringen voor Europese ambtenaren

Sterke onderhandelingspositie op de mondiale verzekeringsmarkt

Ruime waarborgen aan scherpe tarieven

Polissen uitgewerkt op maat van Europese ambtenaren en hun gezin

Extra voordelen voor Afiliatys-leden

GUSF02957

Pri­vé­ver­ze­ke­rin­gen voor Euro­pe­se ambtenaren

Ambtenaren die in het buitenland werken zijn onderworpen aan lokale wetten en gewoonten wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van onder andere veiligheid en gezondheid. Maar ook tewerkstelling in eigen land vraagt om aangepaste polissen. 

Vanbreda Risk & Benefits specialiseert zich al jaren in verzekeringsoplossingen voor Europese ambtenaren en biedt hen en hun familie een breed gamma privéverzekeringen aan.

Onze oplos­sin­gen

Auto­ver­ze­ke­ring

Een goede autoverzekering is onmisbaar als je regelmatig met de auto op de baan bent. Vanbreda verzekert je voertuig met kortingen van 30 tot 50%

Autoverzekering voor Europese ambtenaren

Woning- en diefstalverzekering

Behoed je gezin, je huis en je huisraad tegen schade door brand, water, schade door natuurrampen, vandalisme en andere types schade met een woningpolis. Vul die polis aan met een dekking voor diefstal, indirecte verliezen en rechtsbijstand.

Woning-en diefstalverzekering voor Europese ambtenaren

Rechts­bij­stand­ver­ze­ke­ring

Met een verzekering rechtsbijstand krijg je onmiddellijke hulp bij juridische geschillen, ook in het buitenland.

Reis­bij­stand­ver­ze­ke­ring

Bescherm jezelf tijdens je verblijf in het buitenland met een verzekering reisbijstand. Je kan 24/7 een beroep doen op een professionele bijstandsverlener.

Ver­ze­ke­ring van je kunst­col­lec­tie of ande­re unie­ke verzameling

Om de privécollecties van Europese ambtenaren te verzekeren hanteren wij een exclusieve aanpak: je bepaalt zelf volledig vrij de waarde die je wenst te verzekeren of je maakt gebruik van een gratis schatting door een kunstexpert.

Voor­de­len voor Afli­a­tys-leden bij Vanbreda

Gra­tis audit van je bestaan­de verzekeringsportefeuille

Laat je bestaande verzekeringsportefeuille gratis onder de loep nemen door een expert. Deze legt alle verzekeringen naast elkaar en brengt mogelijke hiaten in kaart. In onderling overleg stelt de expert oplossingen voor die ofwel bestaande polissen verscherpen waar nodig, ofwel oude polissen vervangen.

Aan­vul­len­de ziektekostenverzekering

Als Europees ambtenaar kan je gebruikmaken van een specifiek stelsel van ziektekostenverzekering, GSZV, maar dat dekt medische kosten niet voor 100%. Een aanvullende ziektekostenverzekering vormt de perfecte aanvulling op deze verzekering.

Exclu­sie­ve aan­vul­len­de onge­val­len­ver­ze­ke­ring voor je kinderen

Vanbreda Risk & Benefits biedt samen met AIG (American International Group) het Youth Protection Plan aan. Dit plan beschermt jou en je kinderen tegen de financiële gevolgen van een ongeval en het voorziet onder andere:

  • Een kapitaal in geval van blijvende invaliditeit tot 250 000 EUR

  • De terugbetaling van medische kosten tot 5000 EUR

CTA Image 1

Opti­ma­li­seer je verzekeringsportefeuille

Ons expertenteam kijkt ernaar uit om jouw verzekeringsportefeuille te optimaliseren zodat je altijd en overal kan rekenen op een gepaste dekking.

Gere­la­teer­de inzichten

Rechtsbijstand ondernemers

Rechts­bij­stand: aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring of stand alo­ne product?

Rechtsbijstand
19.07.2021

Ondernemers denken soms dat wanneer ze een rechtsbijstandsverzekering afsluiten in hun auto- of brandpolis, ze hier ook beroep op kunnen doen voor andere juridische geschillen. Dit blijkt meestal echter niet het geval. Maar welke rechtsbijstandverzekering beschermt jou wél tegen alle financiële gevolgen van juridische geschillen?

Lees meer
Lees meer over Rechtsbijstand: aanvullende verzekering of stand alone product?

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jou helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.