Beroepsaansprakelijkheid

Voorkom financiële risico’s door een beroeps-aansprakelijkheids-verzekering

Heb jij nood aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in België op vraag van een klant of gewoon om jezelf grondig te beschermen tegen beroepsfouten? Dan ben je zeker niet alleen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of BA Beroep is voor de beoefenaar van ‘intellectueel beroep’ één van de meest voorkomende en meest noodzakelijke verzekeringsproducten. Onder deze groep horen zelfstandigen die intellectuele diensten of producten leveren vanuit een afgebakende specialisatie zoals: consultants, advocaten, architecten, notarissen, artsen, boekhouders,...

KNSF05918

Bescherm je dienstverlening optimaal

Wat houdt beroepsaansprakelijkheid nu eigenlijk in? Het betekent concreet dat schade veroorzaakt aan derden en voortvloeiend uit een intellectuele beroepsfout in de uitoefening van je beroepsbezigheid door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.

Deze verzekering heeft tal van voordelen:

  • De financiële gevolgen van een schade van contractuele aard zijn afgedekt.

  • De verzekering is voor je opdrachtgever het signaal dat je professioneel werkt. Je dekt de risico’s waaraan jij en de klant worden blootgesteld.

  • Vaak zorgen opdrachten voor druk, het geeft gemoedsrust om te weten dat eventuele fouten in de uitvoering ervan verzekerbaar zijn.

Het is belangrijk om weten dat beroepsaansprakelijkheid complementair is met burgerlijke aansprakelijkheid. De beroepsaansprakelijkheid is van contractuele aard, terwijl de burgerlijke aansprakelijkheid extra-contractueel is. Een voorbeeld van dat laatste is het omstoten van een vaas bij een klant.

KNSF05992

Investeer in je kennis met een verzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor een aantal beroepen verplicht in de beroepsuitvoering. Hier horen onder andere  financieel adviseurs, architecten en notarissen bij. Voor consultants is een BA beroep niet verplicht maar meer en meer opdrachtgevers zetten dit standaard mee in hun contractonderhandelingen.  Met een polis beroepsaansprakelijkheid bij Vanbreda zijn er een aantal voordelen die niet weg te denken zijn voor jouw activiteit:

  • 1 polis voor jouw activiteiten

  • 1 premie gebaseerd op je omzetcijfer en gewenst verzekerd bedrag

  • Lage vrijstelling

  • Gratis waarborg B.A. uitbating

  • Gratis waarborg Toevertrouwd goed

  • Gratis waarborg B.A. na levering

  • Gratis waarborg Rechtsbijstand

Tip voor het verzekerd bedrag bij consultants

Je opdrachtgever vraagt vaak een specifiek verzekerd bedrag dat je in dekking moet nemen voor een polis beroepsaansprakelijkheid. Een belangrijke maatstaf hierbij is ook jouw omzet. Het komt vaak voor dat opdrachtgevers  ‘kleinere’ of ‘startende’ consultants vragen een hoge dekking in beroepsaansprakelijkheid te nemen. Uiteraard is dit bij specifieke risico’s een must maar bij standaardrisico’s is dit niet altijd noodzakelijk. Vijf keer jouw omzetcijfer is een goede indicatie voor een maximaal verzekerd bedrag in beroepsaansprakelijkheid ervaren wij.

CTA Image

Ver­ze­ke­ring beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid nodig?

Gere­la­teer­de inzichten

WPEF07022

Her­vor­ming Bur­ger­lijk Wet­boek: impact op de bui­ten­con­trac­tu­e­le aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
15.04.2024

In het kader van een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd op 1 februari 2024 Boek 6 van het nieuwe BW goedgekeurd. Opvallend in dit nieuwe Boek 6 zijn de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Onze expert Inge Van Hemeledonck legt hieronder uit wat dit betekent voor onderaannemers, bestuurders, werknemers én welke impact dit heeft op de verzekeringspolissen.

Lees meer
Lees meer over Hervorming Burgerlijk Wetboek: impact op de buitencontractuele aansprakelijkheid
Burenhinder

Buren­hin­der: ben je nog cor­rect verzekerd?

Aansprakelijkheid
26.10.2021

Sinds kort hebben rechters een pak nieuwe maatregelen tot hun beschikking om geschillen tussen buren en burenruzies op te lossen. Dergelijke conflicten hebben ook hun weerslag op verzekeringsnemers die zich hiervoor willen verzekeren. Robert Bernard, Senior Claims Advisor Construction bij Vanbreda Risk & Benefits, legt uit.

Lees meer
Lees meer over Burenhinder: ben je nog correct verzekerd?
I Stock 000026071702 small

Slechts 1 op 3 con­sul­tants ver­ze­kerd in beroepsaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
01.10.2021

IT- en businessconsultants zijn bij de snelst groeiende beroepsgroep in België, maar toch verzekert slechts een derde van hen zich tegen schade van contractuele aard. Het afsluiten van een verzekering beroepsaansprakelijkheid draagt nochtans bij tot de gemoedsrust voor consultants én opdrachtgevers.

Lees meer
Lees meer over Slechts 1 op 3 consultants verzekerd in beroepsaansprakelijkheid

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.