Over ons

Waarom Vanbreda

Met meer dan 85 jaar ervaring op de teller, ondersteund door digitale tools en een uitgebreid internationaal verzekeringsnetwerk, vind je in Vanbreda Risk & Benefits een partner die meegroeit met jouw organisatie, outside the box denkt en proactief handelt.

VA Nx BREDA 26

Als grootste Belgische verzekeringsmakelaar en risicoconsultant adviseren wij ondernemers, bedrijven en publieke, sociale en financiële instellingen op het vlak van verzekeringen, risicobeheer en employee benefits.

Vanbreda Risk & Benefits werd al meermaals erkend als “Best Managed Company” van België. Wij staan voor een duurzaam en integer partnership met al onze klanten, medewerkers, verzekeraars en stakeholders. Onze medewerkers zetten alles op alles voor jou en je organisatie.

DSC 8613
Risicobeheer en de technische en juridische opvolging van verzekeringen vergen vandaag een uitgebreide expertise die de gemiddelde Vlaamse onderneming niet in huis heeft. Met Vanbreda hebben we een hecht partnership uitgebouwd.
Vic Swerts • Soudal

Onze mis­sie & ons succes

De overtuiging dat elke persoon en elke onderneming recht heeft op de best mogelijke verzekeringsoplossing staat centraal in de missie van Vanbreda. Om die belofte in een snel veranderende wereld waar te maken, moeten we onze werking en organisatie voortdurend vernieuwen.

De manier waarop we onze jarenlange expertise en ervaring, met de meest uiteenlopende risico’s en sectoren, vertalen naar een persoonlijke aanpak in combinatie met de nieuwste technologie vormt de basis van ons succes.

Ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen op maat

Wij nemen de tijd om naar jou te luisteren en de noden van je organisatie te begrijpen en in beeld te brengen. Die persoonlijke aanpak resulteert in unieke maatwerkoplossingen zodat risico’s optimaal gedekt zijn.

Cor­rec­te premies

Onze ijzersterke marktpositie maakt het mogelijk om de beste voorwaarden voor jou te onderhandelen en polissen op te stellen aan uiterst scherpe premies. Ook voor oplossingen op maat geniet je van correcte premies.

Snel­le scha­de­re­ge­ling in bin­nen- en buitenland

Wij staan steeds in nauw contact met onze klanten en zetten alles op alles om schade correct en snel te regelen in jouw belang. Ons partnership met Lockton Global verzekert internationale expertise op lokaal niveau. Onze efficiëntie bij schadeafhandeling is uitzonderlijk.

No-non­sen­se aanpak

Met onze methodologische aanpak volgen we de zaken heel nauwgezet op. We komen onze beloftes na, werken proactief en doen aan risicopreventie. Bij schade reageren we snel en adequaat.

Hecht part­ner­ship

Onze medewerkers staan steeds voor jou klaar. Zij nemen de tijd om jou en je bedrijf te leren kennen. Dankzij deze persoonlijke aanpak ontstaat er een hechte band met onze cliënten.

Nieuw­ste technologie

We investeren in digitale tools om de afhandeling van schadeclaims te versnellen. Met behulp van moderne digitale hulpmiddelen evolueren wij mee met jouw organisatie en bieden wij ook oplossingen voor nieuwe verzekeringsuitdagingen.

Van fami­lie­be­drijf tot de groot­ste Bel­gi­sche verzekeringsmakelaar

1937

Oprichting van het verzekeringskantoor J. Van Breda & C° in Lier

1996

Overname WP Van der Held BV in Nederland

2005

Overname Fryns Verzekeringen in Hasselt

2010

Overname Assurgest in Luxemburg 

•••

Overname van het kantoor voor Europese ambtenaren in Brussel

2012

Oprichting internationaal partnership Lockton Global

2016

Overnames G&G Verzekeringen in Rijkevorsel en Huysmans Verzekeringen in Mechelen

2018

Overname Cornelis & Partners in Merelbeke 

•••

Participatie in marinemakelaar Proteus in Antwerpen

2020

Overname Mediùs Verzekeringen in Antwerpen 

•••

Integratie Proteus, oprichting Vanbreda Marine 

•••

Integratie Vanbreda Infact

2022

Overname Soenen Verzekeringen in Poperinge, Ieper en Roeselare

•••

Overname deel portefeuille Driesassur in Antwerpen

•••

Overname portefeuille Van Marcke in Ledegem

2024

Overname Simplex EB Insurance in Hasselt en Herent

•••

Overname Dekerf & Partners in Ternat

1968

Het bedrijf groeit en verhuist naar de huidige kantoren op de Plantin en Moretuslei in Antwerpen

2003

De onderneming heet voortaan Vanbreda Risk & Benefits

2007

Opening van het kantoor voor ondernemingen in Brussel

2011

Overnames Credinco in Brasschaat en Groep Ausloos in Leuven

2014

Overnames Schweitzer in Luxemburg, Sobimo Invest in Leuven en L. Van Paeschen & Co in Aartselaar

2017

Overnames Missinne in Kortemark en Nieuwpoort en Kettlitz Wulfse in Nederland

2019

Overname InFact-JMT in Leuven

2021

Overname Meeuwesen Adviesgroep/Arboteam en Braintree Investments in Nederland

•••

Overname Partner in Benefits in Beveren

2023

Overname Havelaar & van Stolk/Helviass en Zicht op Beter in Nederland

Pexels august de richelieu 4427816

Inter­na­ti­o­naal part­ner­ship met Lock­ton Global

Om onze cliënten met buitenlandse vestigingen optimaal te kunnen servicen, hebben we een internationaal partnership afgesloten met Lockton Global. De partners van dit netwerk worden gekozen op basis van hun kwaliteit en pro-activiteit. Ook hier is service key, wat maakt dat steeds meer multinationals en internationale bedrijven bewust kiezen voor onze aanpak.

Onze mede­wer­kers zijn onze groot­ste troef

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Dankzij hun inzet en knowhow groeide Vanbreda uit tot een toonaangevende verzekeringspartner in de Benelux.

Exper­ti­se op hoog niveau

Meer dan 800 medewerkers wenden hun expertise aan om ruim 25.000 klanten te adviseren op vlak van risicobeheer, verzekeringsoplossingen en employee benefits. Hun vakkennis maakt het mogelijk om voor elke unieke situatie een gepaste oplossing te vinden.

Fami­li­aal karakter

Als onafhankelijke makelaar in handen van familiale aandeelhouders hebben wij niet enkel een sterk verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van onze cliënten, maar ook ten opzichte van onze medewerkers en van de maatschappij.

Klant­ge­richt

Wij streven naar het opbouwen van langdurige relaties gebaseerd op een hechte samenwerking. Die duurzame relaties met onze klanten creëren een sterke band en dat resulteert dan weer in sterke resultaten in klanttevredenheidsenquêtes.

Voort­du­ren­de ontwikkeling

Onze medewerkers blijven zich ontplooien om altijd de gepaste oplossingen voor te stellen en updates door te voeren aan polissen waar nodig. We houden innovaties en veranderingen nauwlettend in de gaten en staan mee aan de wieg van het ontwikkelen van nieuwe verzekeringsoplossingen.

Steeds bij jou in de buurt

De kantoren van Vanbreda zijn regionaal verspreid. Zo vind je altijd een kantoor bij jou in de buurt.

Focus op stabiliteit

Met trots vermelden wij dat Vanbreda Risk & Benefits een retentiegraad van meer dan 98% heeft. Wij investeren in onze mensen en hun ontwikkeling. Samen zorgen wij voor een stabiele werkomgeving zodat onze focus volledig op jouw business ligt.

I Stock 1222764950

Van­b­re­da­Con­nect: onli­ne plat­form voor werkgevers

Met VanbredaConnect heb je online toegang tot jouw zakelijke verzekeringspolissen en schadedossiers. Een platform speciaal ontwikkeld voor jou als werkgever.

  • Toegang tot je dossiers, waar je ook bent
  • Makkelijke en veilige raadpleging van schadegevallen
  • Handig en veilig documenten uitwisselen
  • Schade online melden
  • Status van schadedossiers volgen

Duur­zaam­heid is Key

Als toonaangevend bedrijf vindt Vanbreda Risk & Benefits het belangrijk om zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij, het milieu, de economie en het welzijn van onze werknemers. Daarom is duurzaam ondernemen al jarenlang een bewuste keuze. Hiervoor richten wij ons op de 3 pijlers: mens, milieu en maatschappij.

Mens

Wij ondersteunen het fysieke en mentale welzijn van onze medewerkers door opleidingen aan te bieden, een kwalitatieve werkomgeving te voorzien, evenementen te organiseren en een bedrijfsethiek te hanteren gebaseerd op wederzijds respect.

Mili­eu

Bij Vanbreda streven we naar een integraal groen bedrijfsbeleid. 100% groene stroom in onze kantoren, een groen wagenpark en een optimaal afvalbeheer zijn slechts het tipje van de ijsberg.

Maat­schap­pij

Vanbreda zet zich jaarlijks in voor goede doelen en onze medewerkers nemen deel aan vrijwilligersactiviteiten om sociale organisaties te steunen. We zetten ons actief samen in om kwetsbare sectoren en personen een duwtje in de rug te geven.

VA Nx BREDA 21 copy

Van­b­re­da Risk & Benefits

Vanbreda Risk & Benefits, de verzekeringspartner met een hart voor jou en je organisatie. Wij behartigen jouw belangen wereldwijd met passie, expertise en overtuiging.

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.